חדשות

הבהרה בנושא - פעולת פתיחה מחדש של חייב/תיק שנסגר

לפעולות הניתנות לשידור התווספה פעולה פתיחה מחדש של חייב/תיק שנסגר

לפעולה מצטרף טופס- בקשות כלליות 3 החייאת תיק

:במידה ובוחרים לבצע את הפעולה על התיק יש לצרף את המסמכים הבאים

אישור מסירת הודעה לחייב, טופס נתוני חישוב קרן

 .במידה ומבצעים את הפעולה על החייב יש לבצע את הפעולה על כלל הקרנות שנושא הבקשה היה פעיל בהן