חדשות

דיווח מסירת אזהרה מרחוק

בהתאם שינויים במערכת כלים שלובים אין צורך להגיע ללשכה לצורך החזרת אישורי מסירת אזהרה שבוצעו ע"י ב"כ הזוכה

ניתן להגיש הבקשה מרחוק ללא טופס בקשה, אך עם מסמכי חובה הנלווים

בסוג בקשה זו, יוכל ב"כ הזוכה להגיש את שלושת הבקשות יחדיו או אחת מהן בהתאם למבוקש, ובלבד שהבקשה כוללת דיווח מסירה 

  1. עדכון אזהרה בתיק
  2. עדכון כתובת החייב
  3. בקשה להגדלת חוב בגין הוצאות המסירה.

עדכון אזהרה בתיק: במקרים בהם לא נמסרה אזהרה או אין מסירה מלאה של אזהרה, יתאפשר עדכון סטטוס מסירה. על ב"כ הזוכה לצרף אישור המסירה ותצהיר מוסר, אם נדרש

עדכון פרטי כתובת: ב"כ הזוכה יוכל לעדכן את כתובת החייב אם האזהרה נמסרה בכתובת אחרת מכתובת החייב בתיק

ב"כ הזוכה נדרש לצרף מסמכי חובה בהתאם למבוקש: אישור מסירה, תצהיר מוסר, קבלה (כאשר הבקשה כוללת הגדלת הוצאות)

על ב"כ הזוכה לצרף קבלה ולציין את הסיבה להגדלה (מסירה אישית/איתור כתובת/איתור ומסירה/שונות)

תצלום מסך ביצוע הפעולה בתוכנת עודכנית

שים לב! לכל בקשה שסומנה יש לצרף בנפרד את המסמך המתאים. ולא כקובץ מאוחד עם מספר מסמכים

 

 

 

 

 

 

 

לאחר לחיצה על כפתור שמור יפתח חלון פרטי דיווח על מסירת אזהרה. שים לב שדה "פרטי מסירה" הוא שדה חובה