חדשות

מה חדש - חשבונאית 1.14

לקוחות יקרים

אנו שמחים להגיש לכם את העדכונים החדשים בתוכנת חשבונאית 1.14 

בגרסה זו נערכו שינויים בהגדרות מערכת, נוספו דוחות חדשים ונוצרו אפשריות עבודה חדשות

במסמך המוצג לפניכם אספנו עדכונים נבחרים מנושאים שונים. לחלק מהעדכונים קיים קישור להסבר מפורט יותר המלווה בתצלומי מסך

בסיומו של המאמר יצרנו קישור לתיקייה המכילה את כלל הנושאים

קריאה מהנה

 

 

 הגדרות שונות וניהול משרד

 בגרסה החדשה נוסף שם העסק הנבחר לכותרת הראשית בראש התוכנה
בחירה בשם העסק יתבצע במסך הכניסה הראשית או כאשר מבצעים החלפה של עוסק

בשני המקרים שם העסק יופיע בכותרת הראשית של התוכנה

 

 

 

בגרסה החדשה הוספנו את הסמל של עודכנית לתפריט ההתראות

לחיצה על האייקון תציג את רשימת הקריאות שנפתחו מול מחלקות השירות השונות של חברת עודכנית. בנוסף אנו מאפשרים לפתוח קריאות על ידי לחיצה על האייקון
 

 

בגרסה החדשה שיפרנו את העבודה עם "שולחן העבודה" שנמצא תחת תפריט ניהול משרד

בהגדרות מערכת יוכל כל משתמש להגדיר את הנושא/חלון אשר יוצג בשולחן העבודה

לקריאה נוספת לחץ כאן חשבונאית - התאמת שולחן העבודה

 

בגרסה החדשה יצרנו דוח המציג את קבוצות המשתמשים הקיימים בתוכנה ורשימת ההרשאות המשוייכות לאותה קבוצה

להצגת הדוח בהגדרות מערכת כנס להגדרה 26 ניהול משרד - קבוצות משתמשים/הרשאות. בחר את אחת מקבוצות המשתמשים הקיימות ולחץ על האייקון-הצג

 בחלון "הגדרות קבוצות משתמשים" לחץ על האייקון "הדפס" דוח ההדפסה שיוצג מחולק לשני חלקים. בחלק העליון תוצג הקבוצה והמשתמשים המשוייכים אלה, ובחלק התחתון רשימת ההרשאות הקשורות

 

בגרסה החדשה אנו מאפשרים "העתקה" של הרשאה/הגדרות תצוגה/תצוגות של משתמש או מספר ממשתמשים למשתמש/ים אחר/ים במערכת. לביצוע ההגדרה עבור על השלבים הבאים

בהגדרות מערכת > כנס להגדרה 13 רשימת משתמשים ולחץ על הכפתור

בחלון שיוצג בחר את המתשמש שממנו יועתקו ההגדרות - מקור

בחלק האמצעי של החלון סמן משתמש/ים אליהם יועברו ההגדרות מתוך המשתמש שנבחר-בשם עובד

סמן את ההגדרות הנוספות ולחץ על כפתור [אשר] לסיום התהליך

 

בגרסה החדשה מחיקה של מסמך מהמערכת יעביר אותו אוטומטית לסל המחזור. להתאמת העבודה עם סל המחזור אנו ממליצים להכנס להגדרות מערכת

בהגדרות מערכת > הגדרות כלליות למסמכים מס’ 11 > נוספה אפשרות לקבוע כיצד תתנהג התוכנה בזמן מחיקת מסמך

חשוב לשים לב! משך הזמן שמוגדר בתוכנה לשמירת המסמך בסל המחזור מוגדר ל-30 יום. הגדרה זו ניתנת לשינוי על ידי לחיצה על הכפתור עדכן

לצפיה במסמכים שעברו לסל המחזור יש ללחוץ על תפריט מסמכים > סל מחזור

לחיצה על כפתור   יאפשר שיחזור המסמך

   

למשרדים העובדים עם שבלונות הוספנו שדות מכרטיס לקוח כדוגמת

מחוצץ מקדמות מס הכנסה - ניתן להוסיף את השדות פקיד שומה/לשכת מע"מ/כתובת פקיד מע"מ

מחוצץ ניכויים מס הכנסה - ניתן להוסיף את השדות פקיד שומה/כתובת ניכויים ביטוח לאומי/לשכה

מחוצץ מקדמות ביטוח לאומי - ניתן להוסיף את השדות - פקיד נוכויים/כתובת מקדמות ביטוח לאומי אישי/לשכה

הכתובות שיוצגו ישאבו מטבלאות רשימת פקידי שומה, מע"מ וניכויים

 

בגרסה החדשה שפרנו את העבודה עם ניהול משתמשים

בהגדרות מערכת > הגדרה מס’ 13 ניהול משרד רשימת משתמשים. במידה ומוחקים משתמש אשר מוגדר כבעל תפקדי בכרטיס לקוח/תיק או בדוח תוצג הודעה לבחירת שם משתמש חלופי.

בגרסה החדשה אנו מאפשרים הצגת כפתורים בחלונות השונים בתוכנה ללא תיאור. באופן זה המערכת מאפשרת לכלול יותר אייקונים(כפתורים) בכל מסך

לביצוע השינוי יש להכנס להגדרות מערכת > הגדרה מס’ 160 הגדרות אישיות - תצוגת כפתורים (אייקונים)

לחץ לחיצה כפולה על כל אחד מהשורות(מייצגים אייקונים) ובחר באחת משתי האפשרויות הקיימות הצגת מלל/לא להציג מלל

     


ניהול משרד - דוחות

בגרסה החדשה שפרנו את העבודה עם הדוחות החודשיים

בסרגל הניווט בתפריט ניהול משרד > דוחות חודשיים. בחירת באחת משורות הדיווח, יפתח את הדוח לעדכון מידי

בדוח 42 סיכום הכנסות לשנה לפי חודשים אנו מאפשרים בגרסה החדשה לבחור יותר מעוסק אחד. התוצאות ישקפו סיכום הכנסות לחודש מהעוסקים שנבחרו

 

 

 

 

 

 

 

בעקבות שינויים מ-2018 לתיקים מסוג ניכויים מס הכנסה

נוספה אפשרות הגשת דו"ח בתדירות חצי שנתית

 

 

 

  

 

 

 

בגרסה החדשה בכל התפריטים בהם ניתן לשלוח מידע בדואר אלקטרוני נוספה חתימת השולח לגוף המייל

  לדוגמא משלוח חשבונית בדואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בגרסה החדשה הוספנו שני דוחות בנושא כספים

דוח 130 - חשבונות עסקה מול חשבוניות מס/קבלות

דוח 131 - דוח חשבוניות מס/קבלה מול חשבונות עסקה

בכל אחד מהדוחות הללו, יש לבחור תחילה את העסק למשרדים העובדים עם יותר מעוסק אחד

 

בגרסה החדשה אנו מאפשרים בדוחות חודשיים ובדוחות שנתיים לבצע סינון עלפי סוג התיק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בגרסה החדשה יצרנו נוסח חדש לחשבונות עסקה

חשבון משולב ללא נספח וללא שם מבצע

 

נוסף דו"ח חדש "אי רציפות/כפילויות בהנה"ח דוח מספר 129

הדוח מציג  אי-רציפות במספור ו/או כפילויות של מסמכים חשבונאיים בכל  אחד מהעוסקים העוסקים הרשומים בתוכנה

למשל בדיקה של אי רציפות/כפילויות של מסמכים מסוג קבלות בטווח התאריכים 01/01/2000 עד 09/12/2019

לאחר ביצוע הסינון קיימת אי רציפות לקבלה מס’ 56

בהצגת רשימת הקבלות לאותו טווח תאריכים ניתן לראות כי אכן קבלה מס’ 56 אינה קיימת במערכת

 

לדו"ח 93 - פירוט סטטוס סעיפי הוצאות לקוח הוספנו אפשרות הדפסה

 הדו"ח מציג פירוט הוצאות לקוח מול חיובים או חשבונות עסקה שנרשמו

הדוח עוזר למשרדים הנוהגים לחייב את הלקוחות כנגד הוצאות לקוח שבוצעו. הבדיקה תהיה הוצאת לקוח כנגד חשבון עסקה

לחיצה על כפתור הדפס יציג דוח מודפס הכולל את ההערות שנרשמו בהוצאה

 

 בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 10000 דוח ריטיינר - תקציב מול ביצוע שנתי
הוספנו לחלון סינון הדוח שדה - לקוח אב

 

 

 

 


שעות נוכחות והעדרויות

 

  

 כספים

למשרדים העובדים עם חשבונות עסקה הוספנו נוסח חדש

חשבון משולב ללא נספח וללא שם מבצע. ניתן לקבוע את הנוסח כברירת מחדל בהגדרות מערכת> נוסחים לחשבונות עסקה

או בהפקת חשבון עסקה > ובחירה בנוסח

 

למשרדים העובדים עם רישום חיובים שפרנו את דוחות ההדפסה הקיימים בתוכנה

בגרסה החדשה הוספנו דוח הדפסה של רשימת חיובים לפי תיקים ולקוחות - סיכום בלבד ללא פירוט כל רשימת החיובים

הצגת דוח ההדפסה

 

בכרטיס ספק נוספה אפשרות להוספת שדות אוטומטיים לשדה הערות כדוגמת "שנה/חודש נוכחי" - "שנה/חודש הבא" "- שנה/חודש קודם

בהתאם לשדות שנבחרו ברישום הוצאה שדות אלו יתווספו באופן אוטומטי לשדה הערות בהוצאה

הגדרה בפרטי הספק

רישום הוצאה

בחוצץ הגדרות נוספה נוספו שדות פרטי חשבון בנק להעברה

במידה והוקלדו פרטי חשבון בנק בעת ביצוע תשלום מסוג העברה או העברה במס"ב, פרטי החשבון יועברו באופן אוטומטי לפרטי חשבון בנק להעברה

 

 למשרדים העובדים עם סכמי ריטיינר בתוכנה הוספנו התראה לחידוש ההסכם 

בניהול משרד > התראות שלי נוספה התראה לחידוש הסכם הריטיינר בהתאם לתאריך שרשום בשדה תאריך סיום. הצגת ההסכם ועדכון התאריך יאפשר המשך עבודה 

   

למשרדים העובדים עם הסכמי ריטיינר הוספנו ברשימת ההתראות התראה אם סיום תוקף ההסכם

הצגת הסכם הריטיינר יאשר הארכת מועד הסיום

להסכמי ריטיינר המכילים מסגרת של כמות חיובים הוספנו התראה במידה של חריגה

להתראה ניתן לשייך כל אחד ממשתמשי התוכנה במשרד


 

 


לקוחות

בגרסה החדשה הוספנו סוג מזהה חדש [עוסק פטור] בכרטיס הישות