חדשות

פעולות הניתנות לשידור בעקבות המצב חירום

     

 

 

     

כלים שלובים והוצל"פ

 

תאריך עדכון אחרון: 24/03/2020

בהמשך להכרזת שר המשפטים על מצב חירום מיוחד החל מיום ראשון ה- 15.3.20 ועד ליום חמישי ה-16.04.20 במהלך התקופה יטופלו במזכירות עניינים דחופים בלבד

בהתאם לצו השעה חברת עודכנית תפרט את הפעולות הניתנות לשידור וכאלה שחסומות

חשוב לדעת! פעולות שלא ניתנות לשידור יוצגו בתפריט כלים שלובים ב- נתוני הוצל"פ לייצוא

הפעולות יופיעו בצבע אדום בליווי הודעת שגיאה בהתאם. כאשר הוצאה לפועל תאפשר שידור פעולות אלה, חברת עודכנית תסיר את הודעת השגיאה ויהיה ניתן לייצא אותן בתקשורת

הערה חשובה! ניתן להמשיך ולרשום בתיקים השונים פעולות אשר נכון לעכשיו אינן משודרות לרשות האכיפה. כפי שצויין ברגע שהחסימה תוסר יהיה ניתן לייצא אותן מחדש

 

 
פעולות החסומות לשידור
תיאור פעולה מס’ פעולה
פתיחת תיקים  
עיקול במידה לגורמים בודדים 3
עיקול רכב עלפי תעודת זהות 5
הודעת פינוי 13
עיקול רכב 14
פינוי 16
תפיסת רכב 17
צו מאסר 20
עיקול צד שלישי 21
צו הבאה 23
החייאת הליכים 26
בקשה להוצאת מעוקלים 36
בקשת מידע 43
עיקול כספי זוכה 54
העברת תיק ללשכה אחרת 65
חקירת יכולת 142
הגבלות 147
מימוש עיקול צד ג 148
ביטול איחוד תיקים 151
עיקול מתחדש 153
זימון צד שלישי לחקירה 154
רישום עיקול מיטלטלין 156
רישום חייב במרשם חייבים משתמטים 157
קבלת מידע על כניסת חייב לישראל 160
מימוש עיקול כספי זוכה 163
פתיחה מחדש של חייב/תיק שנסגר 164
בקשה לקבלת מידע על גובה החוב לחייב 167
רישום עיקול מקרקעין 171
מינוי כונס נכסים על נכס מקרקעין 172
מינוי כונס נכסים על רכב 173
מינוי כונס נכסים על נכס אחר  174

 
פעולות הפתוחות לשידור
תיאור פעולה מס’ פעולה
עיכוב הליכים 24
ביטול הליכים 24
סגירת תיק 28
עיכוב יציאה מהארץ 41
הפקה חוזרת של אזהרה- משלוח אזהרה בדואר רשום 45
עדכון חשבון ב"כ זוכה 62
תקבול 79
הגדלת חוב בקרן 131
הקטנת חוב 136
צירוף תיק לאיחוד 146
ביטול מועד דיון 149
דחיית מועד דין 150
ביטול הגבלות 152
מסירה אישית של אזהרה 155
שינוי פרטי גורם שאינו בא כוח 158
ביטול צו מידע על כניסת חייב לישראל 161
בקשת תגובה בגין הוראה לפעילות לצדדים 162
עיכוב כספים/שינוי/ביטול 165
דיווח על מסירת אזהרה מרחוק 166
אישור מכר 168
מתן תוקף של החלטה לפשרה או הסדר 169
בקשה כללית 170
השלמת מסמכי פתיחת תיק 175
הוצאת תיק פרטני מאיחוד וסגירתו 176