חשבונאית - *מה חדש* לגרסה 1.04


מה חדש בגרסה 1.04

לקוחות נכבדים,

אנו שמחים להגיש לכם את העדכונים בתוכנת חשבונאית - לגרסה 1.04  

בגרסה זו שיפרנו דו"חות הדפסה, עדכנו שדות בתצוגות ורשימות, הוספנו הגדרות חדשות, פיתחנו אפשרויות המתייחסות לדו"חות נוכחות, תצוגת רישומים ביומן ועוד. בהמשך להצעות יעול שקיבלנו מכם.

במסמך המקוון ניתן לנווט בקלות למידע שהכי מעניין אותנו ועל כל עדכון ניתן להמשיך לקרוא בהרחבה ולצפות בצילומי מסך מלווים, על ידי לחיצה על שורת הכותרת או על הקישור "לקריאה נוספת".


רשימת העדכונים 


לכרטיסי הנה"ח נוסף סוג כרטיס "הוצאות לקוח" 
איפה?
הנה"ח כפולה > כרטיסי הנה"ח
מה התחדש בגרסה? [1.04]
בכרטיסי הנה"ח: לסוגי הכרטיסים נוסף סוג הוצאות לקוח.
הוצאות הלקוח יוצגו בכרטיסים נפרדים, לפי לקוח, בדומה לתצוגת כרטיסי הפקדון. 
הכרטיס הקיים כיום שונה ל - הוצאות לקוחות - כללי....  לקריאה נוספת

בדו"ח שעות עבודה למשתמש (ניהול משרד - דו"ח 110) נוספו אפשרויות עדכון שעות, הדפסה והוספת חיוב 
איפה?
ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 100 - שעות עבודה למשתמש
מה התחדש בגרסה? [1.04]
מתצוגת הדו"ח, בסרגל הכלים:
נוסף כפתור [עדכן שעות כניסה/יציאה] - האפשרות תלויה בהרשאה של העובד לעדכון שעות עבודה. 
נוסף כפתור [הוסף חיוב].
נוסף כפתור [הדפס...  לקריאה נוספת

בהדפסות רישומים מהיומן עודכנו השדות והשעה שתודפס 
איפה?
יומן > הדפסת דו"חות והדפסה פרטנית של פגישות.
מה התחדש בגרסה? [1.04]
מהדפסת נתונים ביומן עודכנו השדות להדפסה - הורדו לא רלוונטיים, של בית משפט וכו’.
עודכנה השעה, כך שתירשם רק במידה ונקבעה, אחרת לא ירשם כלום (בעבר היה נרשם 00:00)....  לקריאה נוספת

בהדפסת תיחום יומן, עודכנו דו"חות ההדפסה 
איפה?
יומן ומשימות > תיחום יומן > הדפס
מה התחדש בגרסה? [1.04]
מרשימת דו"חות ההדפסה של היומן הוסרו דו"חות לא רלוונטיים (כאלו המתייחסים לישיבות בית משפט)....  לקריאה נוספת

בהוספת פגישה ביומן הגרפי, נוספה אפשרות להעתיק את כתובת ברירת המחדל של הלקוח 
איפה?
יומן ומשימות > יומן גרפי > הוסף > הוספת פגישה > העתק כתובת לקוח > בחירת כתובת ברירת מחדל > אישור
מה התחדש בגרסה? [1.04]
בהוספת פגישה ביומן הגרפי, במידה ונבחר לקוח, נוספה אפשרות להעתיק את כתובת הלקוח לשדה מיקום (כתובת ...  לקריאה נוספת

בהפקת חשבונית זיכוי הוסרו שדות של שכ"ט, הוצאות, שונות 
איפה?
הפקת חשבונית זיכוי
מה התחדש בגרסה? [1.04]
לא יוצגו סעיפים של שכ"ט, הוצאות, שונות  לקריאה נוספת

בהפקת חשבונית מס/קבלה וזיכוי פריטים בחשבונות עסקה, תוצג רשימת הפריטים שזוכו 
איפה?
כספים > הוסף חשבונית מס/קבלה > זיכוי חשבונות עסקה
מה התחדש בגרסה? [1.04]
במסך הפקת חשבונית מס/קבלה, בשלב 4 מתוך 4 > הפריטים שזוכו בחשבון העסקה יעברו לרשימת הפריטים בקבלה....  לקריאה נוספת

ביומן ומשימות, לתצוגת רשימת המשימות נוסף דו"ח הדפסה לפי מטפל 
איפה?
יומן ומשימות > משימות (רשימה) > הדפס
מה התחדש בגרסה? [1.04]
מהדפסת המשימות, נוסף דו"ח הדפסה בחיתוך לפי עובד/מטפל במשימה.
בדו"ח יוצגו מספר/שם לקוח, תאריך המשימה, תיאור במשימה, הערות. ...  לקריאה נוספת

בתצוגת "יומן ומשימות" נוספה אפשרות לרשום חיוב עבור הרשומה ביומן (פגישה/דיון וכו’) 
איפה?
יומן ומשימות > יומןיומן ומשימות > תיחום יומןיומן ומשימות > יומן ומשימות > כותרת עליונה - יומן פגישות והופעות
מה התחדש בגרסה? [1.04]
בכל התצוגות הנ"ל נוסף כפתור [רשום חיוב] ושדה/עמודה האם נרשם חיוב - כן/לא.
בלחיצה על [רשום חי...  לקריאה נוספת

לדו"ח סיכום משימות לסטטוס ושלב (ניהול משרד - דו"ח 111) נוסף דו"ח הדפסה 
איפה?
ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 111 - סיכום משימות לסטטוס ושלב
מה התחדש בגרסה? [1.04]
לתצוגת דו"ח סיכום משימות לסטטוס ושלב (111) נוספה אפשרות ודו"ח הדפסה....  לקריאה נוספת

לתצוגת רשימת הקלסרים נוספה אפשרות הדפסה 
איפה?
תיקים ולקוחות > קלסרים > תצוגת הרשימה (לאחר סינון).
מה התחדש בגרסה? [1.04]
לתצוגת רשימת הקלסרים, בסרגל הכלים נוסף כפתור [הדפס] ודו"ח הדפסה....  לקריאה נוספת

לתצוגת רשימת הקלסרים נוספו שדות/עמודות ואפשרות להוסיף סטטוסים (הגדרת מערכת 139) 
איפה?
- הגדרות מערכת > תיקים תיקים ולקוחות > קלסרים
- תצוגת כרטיס תיק > חוצץ קלסרים
- הוספת/עדכון פרטי קלסר
מה התחדש בגרסה? [1.04]
בהגדרות מערכת > תיקים: נוספה הגדרה 139 - רשימת סטטוסים לקלסרים.
מהגדרה זו ניתן להוסיף/למחוק סטטוסים (לבחירה...  לקריאה נוספת

נוספה אפשרות לחייג למספרי טלפון מתוך המערכת, לעובדים עם מודול המרכזיה 
איפה?
טלפונים של עובדים, פגישה/דיון, נספח, פרטי הודעת SMS 
מה התחדש בגרסה? [1.04]
מתצוגת הכרטיסים הנ"ל נוספה אפשרות לחייג למספר הטלפון המעודכן.
** רלוונטי ללקוחות אשר עובדים עם מודול המרכזיה (לפרטים על המודול ניתן לפנות ל- sales@od.co.il)  ... לקריאה נוספת

נוספה אפשרות למחוק באופן גורף ישויות אשר לא מקושרות לכרטיס (כאלו עם כתובת בלבד) 
איפה?
תיקים ולקוחות > רשימת ישויות
מה התחדש בגרסה? [1.04]
נוספה אפשרות למחוק ישויות בצורה גורפת (כאלה שלא מקושרות לכרטיס כלשהו כמו לקוח/ספק/עובד).
למחיקת מספר ישויות: בחלון הסינון > סמן ישויות מסוג "ישות".
בתצוגת הרשימה > לסמן את הרשומ...  לקריאה נוספת

נוספה אפשרות לקלוט קובץ (Excel) שעות עבודה אל דו"חות שעות עבודה 
איפה?
ניהול משרד > דו"ח שעות עבודה > קלוט קובץ שעות.
מה התחדש בגרסה? [1.04]
נוספה אפשרות  לקלוט למערכת קובץ שעות עבודה.על הקובץ להיות Excel במבנה קבוע.
דוג’ למבנה ניתן לראות בקובץ המצורף למאמר....  לקריאה נוספת

נוספה אפשרות של "משתמשים לידיעה" ברשימת המשימות 
איפה?
- הוסף משימה.
- משימות (סינון רשימה).
- תזכורות לביצוע.
מה התחדש בגרסה? [1.04]
בהוספת משימה, נוספה אפשרות לבחור משתמשים לידיעה.
לחלון הסינון של רשימת המשימות נוסף שדה סינון משתמשים לידיעה.
לרשימת התזכורות נוספה התראה גם לאלו שמוגדרים כמשתמשים לי...  לקריאה נוספת

נוספה הגדרת מערכת 138 - שלבי משימות 
איפה?
- הגדרות מערכת > הגדרות ניהול משרד
- יומן ומשימות > משימות
מה התחדש בגרסה? [1.04]
נוספה הגדרה 138 - ניהול משרד - שלבי משימות.
מהגדרה זו ניתן להוסיף, לעדכן, למחוק שלבים של משימות.
השלבים שהוספנו בהגדרת המערכת, יופיעו בהוספת משימה חדשה, במסך הסינו...  לקריאה נוספת

עודכנו מסמכי הדרכה 
איפה?
במסך הראשי > שורת המשימות למעלה > תצוגה > עזרה > מסמכי הדרכה.
מה התחדש בגרסה? [1.04]
עודכנו מסמכי הדרכה למודולים שונים.  לקריאה נוספת

צפייה במשימות תתאפשר רק למשתמש שרשום במשימה או כזה עם הרשאות מתאימות 
איפה?
ניהול משרד > משימות
מה התחדש בגרסה? [1.04]
הצפייה במשימות, תתאפשר רק למשתתף במשימות או למשתמש שיש לו הרשאה לצפייה במשימות של אחרים....  לקריאה נוספת


   


מספר מאמר: 1410
פורסם: Tue, Oct 20, 2015
עודכן לאחרונה: Wed, Oct 21, 2015
פורסם: Itamar [itamar@od.co.il]

לינק מקוון: http://kb.od.co.il/article.php?id=1410