פעולות מורכבות


פעולות מורכבות נועדו לייעל את העבודה בתיקי הוצאה לפועל. ביצוע פעולה מורכבת מאפשר למשתמש לבצע את אותה פעולה על מספר רב של תיקים.

הפעולות הניתנות לביצוע במסגרת "פעולה מורכבת" הינן מתוך רשימה קבועה מראש.

פרטי הפעולה נרשמים בכל אחד מהתיקים שנבחרו כולל הפקת טפסים במידת הצורך. חלק מהפעולות המורכבות ניתנות לשידור בתקשרות למערכת כלים שלובים.

ביצוע פעולות מורכבות מתאפשר מתפריטים שונים בתוכנה. כדוגמת: רשימת תיקים/ קבוצות עבודה/ שאילתות וכו’.

להלן שלבי העבודה עם פעולה מורכבת:

שלב ראשון: מהחלון בו ניתן לחץ על הכפתור 

שלב שני: במסך שיפתח סמן לגבי כל אחד מהנושאים [פעולות] [טפסים] [חיובים] [משימות] אחת מהאפשרויות הקיימות

בד"כ נבחר באפשריות הללו:

בפעולות - בצע פעולה זהה לכל חייב/תיק
טפסים - אל תדפיס טפסים
חיובים - בהתאם לסוג הפעולה שנבחר האם להוסיף/לא להוסיף חיוב (לצורך רישום חיובים צריך לסדר מראש הגדרות מערכת מתאימות)
משימות - אל תוסיף משימה, במידה ולא נרצה לבצע פעולות המשך.

שלב שלישי: לחץ על כפתור [אשר]

שלב רביעי: בחלון פרטי פעולה מרוכזת בחר את הפעולה שברצונך לבצע לסיום לחץ על כפתור [אשר]

במידה וקיימות שגיאות בביצוע הפעולה, התיקים יוצגו בחלון "פעולות מורכבות שנכשלו"

 

 

 מספר מאמר: 3394
פורסם: Thu, Jun 4, 2020
עודכן לאחרונה: Thu, Oct 22, 2020

לינק מקוון: http://kb.od.co.il/article.php?id=3394