תנועות אשראי


בחוצץ תנועות כרטיס אשראי מוצגים התשלומים והמשיכות שבוצעו בכרטיס אשראי שלא "עברו" לחשבון בנק.[באמצעות לחיצה על הכפתור - בצע חיוב תקופתי]. מבין הנתונים המוצגים ניתן לראות את תאריך התנועה/תאריך חיוב כרטיס האשראי [בהתאם להגדרות כרטיס אשראי] תיאור התנועה/סכום התנועה ופרטים נוספים.

פירוט הכפתורים/פעולות בכותרת החלון תנועות כרטיס אשראי:

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם.

 - הצגת פרטי התשלום/משיכה אליו מקושר כרטיס האשראי.

 - הדפסת פרטי תנועות כרטיס אשראי בהתאם לאפשרויות המוצגות.

 - ייצוא רשומה/מספר רשומות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

 - סיכום עמודות בעלות ערכים מספריים. לחיצה על הכפתור תציג אפשרויות סיכום שונות.

 - שינוי תצוגת הנתונים המוצגת. לחיצה על הכפתור יציג אפשרויות סינון ובחירת עמודות לתצוגה.

 מספר מאמר: 3549
פורסם: Mon, Oct 19, 2020
עודכן לאחרונה: Mon, Oct 19, 2020
פורסם: Itamar

לינק מקוון: http://kb.od.co.il/article.php?id=3549