יומן פעילות בתיקים


יומן פעילות מרכז את הפעילויות השונות שביצעו המשתמשים בתוכנה כדוגמת הפקת מסמכים חשבונאים, תיוק ועדכון מסמכים, רישום אירועים ביומן ועוד.

להצגת הרשימה בכרטיס התיק לחץ על החוצץ [יומן פעילות בתיק] ויצגו כל סוגי הרשומות הקיימות. 

פירוט הכפתורים הקיימים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם.

 - הצגת מסך פרטי פעולה בחלון נפרד.

 - ייצוא רשומה ואו מספר רשומות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

 - הצגת הנתונים מחדש לאחר עדכון אחת הרשומות המוצגות.

 - הדפסת רשומה ואו מספר רשומות לאחד מדוחות ההדפסה המוצגים.מספר מאמר: 3579
פורסם: Sun, Nov 1, 2020
עודכן לאחרונה: Tue, Dec 29, 2020

לינק מקוון: http://kb.od.co.il/article.php?id=3579