פרטי תנועת בנק


בחלון פרטי תנועת בנק נוסיף את תנועת הבנק כפי שהיא מופיע בתדפיס חשבון הבנק.

פירוט השדות השונים:

תאריך תנועה - תאריך ביצוע הפעולה כפי שנרשם במערכת עודכנית.

תאריך ערך - תאריך ביצוע הפעולה כפי שנרשם בתדפיס בחשבון הבנק.

חובה/זכות - רישום ערך כספי של התנועה.

אסמכתא: רישום מספר האסמכתא כפי שמופיע בתדפיס חשבון בנק.

תיאור תנועה - אפשרות בחירת מלל קבוע מתוך הרשימה [ניתן להוסיף ערכים בהגדרות מערכת] או הקלדה ידנית

לשמירת הפעולה לחץ על הכפתור  לחיצה על הכפתור  יאפשר הוספת תנועות בנק ברצף.מספר מאמר: 3619
פורסם: Wed, Nov 18, 2020
עודכן לאחרונה: Wed, Nov 18, 2020
פורסם: Itamar

לינק מקוון: http://kb.od.co.il/article.php?id=3619