בכרטיס לקוח/תיק, ברשימת חשבונות העסקה - נוסף שדה המציג את הנספח האחרון שנרשם בחשבון העסקה


איפה?
בכרטיס לקוח/תיק > חוצץ "חשבונות עסקה"
מה התחדש בגרסה? [1.67]

נוספה עמודה של "נספח אחרון" - בה יוצג הנספח האחרון שנרשם בחשבון העסקה.

 מספר מאמר: 620
פורסם: Sun, Feb 15, 2015
עודכן לאחרונה: Wed, Oct 25, 2017

לינק מקוון: http://kb.od.co.il/article.php?id=620