מה חדש - גרסה 1.67


  מה חדש בגרסה 1.67

 

לקוחות יקרים, 

אנו שמחים להגיש לכם את העדכונים החדשים בתוכנת עו"דכנית פלטינום - לגרסה 1.67 

בגרסה זו נעשו שינויים ושיפורים בדו"חות מערכת, תצוגות ודו"חות הדפסה של רשימות. נוספו אפשרויות חדשות כמו מידור תיקים ברמת הלקוח, בחירת סוג הנכס לעיקול מהגורמים, הוספת חתימות להדפסה בטפסי הוצל"פ ועוד. את פרטי המידע העיקריים או החשובים שנוספו בגרסה ריכזנו כ"שינויים נבחרים" ובהמשך המאמר מופיעים כל פריטי המידע בכל הנושאים.  

במסמך המקוון ניתן לנווט בקלות למידע שהכי מעניין אותנו, על ידי לחיצה על כותרת הנושא בתוכן העניינים ומשם ניתן לקרוא בקצרה את כל מה שהתחדש בגרסה בעניין זה. שימו לב כי פריטי מידע המתייחסים ליותר מנושא אחד, יופיעו בכל הנושאים אליהם רלוונטיים. לדוג’, מידע על עדכון שנעשה בחוצץ החיובים בכרטיס הלקוח, יופיעו בנושא "חיובים" וגם בנושא "תיקים ולקוחות".

על כל עדכון שנעשה בגרסה, ניתן להמשיך לקרוא בהרחבה ולצפות בצילומי מסך מלווים, על ידי לחיצה על הכותרת או על הקישור "לקריאה נוספת".

 עדכונים נבחרים בכל הנושאים 

כל העדכונים:

כלים שלובים - תקשורת, פעולות וטפסים

כלים שלובים - שינויים בתצוגות ודו"חות

הוצל"פ ותביעה (תיקים פנימיים)

תיקים ולקוחות

חיובים

חשבונות עסקה

כספים

פיקדונות

מסמכים

יומן ומשימות 

הודעות וטלפונים

ניהול משרד - כללי       

 

עדכונים נבחרים

 

מספר שינויים ברשימת הנתונים לייצוא בתקשורת     

איפה?
תקשורת הוצל"פ > נתונים לייצוא (רשימת פעולות התקשורת שנרשמו בתיקים, לשידור אל מחשבי הוצל"פ)
מה התחדש בגרסה?
ברשימת הנתונים לייצוא נוספו עמודות "התגלתה תקלה" ו-"תיאור תקלה".

בפעולה עם תקלה, השורה הרלוונטית לה תסומן באדום. לא תתאפשר הצגת...  לקריאה נוספת

 

נוספה הגדרה 138 - רשימת חתימות משרד, דרכה ניתן להוסיף חתימות להדפסה על טפסי הוצל"פ   

איפה?
הגדרות מערכת קוד 138 - רשימת חתימות משרד קוד 31 - ברירת מחדל לנתונים למילוי טפסים קוד 32 - נתונים למילוי טפסים
מה התחדש בגרסה?
נוספה הגדרת מערכת חדשה - קוד 138 - רשימת חתימות משרד דרכה ניתן להוסיף חתימות לעובדים, ולאחר מכן להגדיר אותן להדפסה על טפסי ההוצל"פ המופקים...  לקריאה נוספת

 

בהגדרות הכלליות בכרטיס לקוח נוספו מספר אפשרויות המתייחסות למידור תיקים שלו 

איפה?
חוצץ תיקים ולקוחות > לקוחות > הצגת כרטיס הלקוח > חוצץ "הגדרות" > כללי
מה התחדש בגרסה?
בהגדרות הלקוח הכלליות נוספו האפשרויות: לבחור מטפלים קבועים בתיקים חדשים המוקמים לאותו לקוח. 
בחירה האם כברירת מחדל למדר את התיקים שיוסיפו לו או לא...  לקריאה נוספת

ראו נושא מידור תיקים בעו"דכנית פלטינום כאן  

בהוספת פעולה של עיקול במדיה לגורמים נוספה אפשרות לבחור את סוג הנכס 

איפה?
בהוספת פעולה של עיקול במדיה > גורמים שנבחרו 
מה התחדש בגרסה?
בחלק התחתון במסך המשולב - גורמים שנבחרו > נוספה אפשרות לקבוע את סוג הנכס לעיקול.
(לפני כן היה ניתן לעקל את כל הנכסים בגורם שנבחר)...  לקריאה נוספת

 

דרך כפתור "פעולות מורכבות" נוספה אפשרות לבצע את פעולות התקשורת הבאות:

איפה?
מכל הרשימות בהן מופיע הכפתור "פעולות מורכבות"
מה התחדש בגרסה?
דרך כפתור פעולות מורכבות נוספה אפשרות להוסיף פעולות תקשורת: 
צו הבאה, מסירה אישית של אזהרה, הפקת אזהרה חוזרת, זימון חקירת בירור, ביטול הגבלת חייב, ביטול הליך, חידוש הליך, עיקול רכב, עיקול רכב ...  לקריאה נוספת
 

 

מרשימת הפעולות ליצוא בתקשורת נוספה אפשרות לערוך ולשמור שינויים בטופס המקושר לפעולה 

איפה?
תקשורת הוצל"פ > נתונים ליצוא > הצגת פרטי פעולה  
מה התחדש בגרסה?
בהצגת פעולה ליצוא > הצג > נוסף כפתור [ערוך טופס מקושר]
רלוונטי למקרים בהם רוצים לשנות פרטים בטופס לאחר שהפעולה כבר נרשמה בתיק וטרם שודרה בתקשורת. ...  לקריאה נוספת

 


בתצוגת תוצאות החיפוש הטקסטואלי, נוסף חלק המראה תצוגה מקדימה של המסמך (לעובדים עם מודול החיפוש הטקסטואלי)

איפה?
מסמכים > חיפוש טקסטואלי > הצגת פרטי חיפוש
מה התחדש בגרסה?
בביצוע חיפוש טקסטואלי, בחלון המציג את תוצאות החיפוש - נוסף חלק המראה תצוגה מקדימה של המסמך (המסומן בתוצאות החיפוש מימין)....
לקריאה נוספת

  


 

 

כלים שלובים - תקשורת, פעולות וטפסים


בהפקת טופס רישום עיקול רכב - נוספה אפשרות לבחור מרשימת הנכסים בתיק

איפה? 
בתיק הוצל"פ (פנימי) > הפק טופס > טופס 13 "בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים - רישום עיקול רכב" 
מה התחדש בגרסה? 
נוספה אפשרות לבחור נכס מרשימת הנכסים - רכבים המופיעים בתיק.
הפרטים הרלוונטיים יעברו לטופס לשדה "מספר רכב/צמ"ה". ...   לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
כלים שלובים > מידע הכנסות > פעולות מורכבות 
מה התחדש בגרסה? 
מרשימה זו, בבחירת פעולה של "עיקול מתחדש" - בתיאור הנוסף של הפעולה ירשם השם והכתובת של המעסיק....   לקריאה נוספת
 

מרשימת הפעולות ליצוא בתקשורת נוספה אפשרות לערוך ולשמור שינויים בטופס המקושר לפעולה    

איפה? 
תקשורת הוצל"פ > נתונים ליצוא > הצגת פרטי פעולה   
מה התחדש בגרסה? 
בהצגת פעולה ליצוא > הצג > נוסף כפתור [ערוך טופס מקושר]
רלוונטי למקרים בהם רוצים לשנות פרטים בטופס לאחר שהפעולה כבר נרשמה בתיק וטרם שודרה בתקשורת. ...  
לקריאה נוספת

 

בהוספת פעולה של עיקול במדיה לגורמים - נוספה אפשרות לבחור את סוג הנכס אצל הגורם  

איפה? 
בהוספת פעולה של עיקול במדיה > גורמים שנבחרו  
מה התחדש בגרסה? 
בחלק התחתון במסך המשולב - גורמים שנבחרו > נוספה אפשרות לקבוע את סוג הנכס לעיקול. (לפני כן עיקל את כל הנכסים אצל הגורם שנבחר)...   לקריאה נוספת

 

דרך כפתור "פעולות מורכבות" נוספה אפשרות לבצע את פעולות התקשורת הבאות:

איפה?
מכל הרשימות בהן מופיע הכפתור "פעולות מורכבות"
מה התחדש בגרסה?
דרך כפתור פעולות מורכבות נוספה אפשרות להוסיף פעולות תקשורת:
צו הבאה, מסירה אישית של אזהרה, הפקת אזהרה חוזרת, זימון חקירת בירור, ביטול הגבלת חייב, ביטול הליך, חידוש הליך, עיקול רכב עיקול רכב ...   לקריאה נוספת

 


 

 

כלים שלובים - שינויים בתצוגות ודו"חות

 

בדו"ח 90 - "חייבים בתקשורת להגבלות" - נעשו מספר שינויים

איפה? 
ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 90 "דו"ח חייבים בתקשורת להגבלות" 
מה התחדש בגרסה? 
בדו"ח 90 נעשו השינויים הבאים:
יוצגו רק החייבים הפעילים בתיק, חייבים שאין להם תיק איחוד ונוסף סטטוס החייב בתיק הפנימי. נוסף שדה של "תאריך פעולת הגבלות...   לקריאה נוספת
 

בהצגת הליך ביצוע בו יש פריטים - לדו"ח ההדפסה נוספו עמודות של מזהה ותיאור הפריט

איפה? 
כלים שלובים > דיווח ביצוע הליך 
מה התחדש בגרסה? 
בהצגת פרטי הליך בו יש פריטים > הדפס > לדו"ח ההדפסה נוספו עמודות של "מזהה פריט" ו-"תיאור". ...   לקריאה נוספת
 

בכלים שלובים, לרשימת "מידע הכנסות" נוסף שדה "מספר זיהוי מעסיק"

איפה? 
כלים שלובים > רשימת מידע הכנסות 
מה התחדש בגרסה? 
נוסף שדה/עמודה "מספר זיהוי מעסיק"  לקריאה נוספת
 

בכלים שלובים, מרשימת פרוטוקול ודיון, בחלון הוספת דיון נוספו מספר אפשרויות

איפה? 
  • התראות כלים שלובים > פרוטוקול ודיון.
  • חוצץ כלים שלובים > פרוטוקול ודיון.
  • תצוגת תיק תקשורת > חוצץ פרוטוקול ודיון.  
מה התחדש בגרסה?
בסימון רשומה כלשהי (ניתן יותר מאחת), בלחיצה על "הוסף דיון" יפתח חלון עם תיבות הסימון: שם משתתף לבחירה - כ...   לקריאה נוספת
 

ברשימת תקבולי המס"ב, בדו"ח תקבולים בסינון לפי חשבון בנק, נוספה עמודה של "שם תיק פנימי"

איפה? 
התראות כלים שלובים > רשימת תקבולי מס"ב > הדפס > דו"ח ההדפסה "דו"ח תקבולים בסינון לפי חשבון בנק" 
מה התחדש בגרסה?
לדו"ח נוספה עמודה של שם תיק פנימי...   לקריאה נוספת
 

לרשימות דיווח ביצוע הליך ו-בקשות והחלטות נוספו כפתורים - שלח בדואר פנימי ו-שלח לינק

איפה? 
כלים שלובים > רשימות של דיווח ביצוע הליך ו-בקשות והחלטות 
מה התחדש בגרסה? 
לרשימות הנ"ל נוספו כפתורים [שלח בדואר פנימי] ו-[שלח לינק] ...   לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
התראות כלים שלובים > פירוט חיובי הוצל"פ > הדפס 
מה התחדש בגרסה? 
ברשימת פריטי חיוב הוצל"פ נוספו דו"חות הדפסה: "אישורי תשלום לתיק" (ריכוז תשלום לתיק) ו"רשות האכיפה תשלום לתיק"...   לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
כלים שלובים > סה"כ חיובי הוצל"פ > הדפס  
מה התחדש בגרסה? 
לדו"חות ההדפסה ברשימה זו - נוסף דו"ח הדפסה עם פירוט לפי תיקים (כמו דו"ח ההדפסה הקיים מרשימת "פירוט חיובי הוצל"פ")...   לקריאה נוספת
 
 
 

 
 
תביעה והוצל"פ - תיקים פנימיים  

 

ברשימת פעולות הוצל"פ, בכל דו"חות ההדפסה נוסף סיכום לפי סוג הפעולה

איפה? 
הוצל"פ > פעולות > סינון > תצוגת רשימה של פעולות > הדפס 
מה התחדש בגרסה? 
בכל דו"חות ההדפסה ברשימה זו, נוספה טבלת סיכום לפי סוגי פעולות....   לקריאה נוספת
 

ברשימת תיקי תביעה/הוצל"פ - לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "תאריך פס"ד"

איפה? 
מסך ראשי > הוצל"פ > רשימת תיקי תביעה/הוצל"פ 
מה התחדש בגרסה? 
לחלון הסינון ולתצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "תאריך פס"ד".
בעזרת שדה זה ניתן לבצע סינון ולהציג רשימה של תיקי התביעה/הוצל"פ לפי תאריכי פסק הדין הרשומים בהם....   לקריאה נוספת
 

בהפקת טופס רישום עיקול רכב - נוספה אפשרות לבחור מרשימת הנכסים בתיק

איפה? 
בתיק הוצל"פ (פנימי) > הפק טופס > טופס 13 "בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים - רישום עיקול רכב" 
מה התחדש בגרסה? 
נוספה אפשרות לבחור נכס מרשימת הנכסים - רכבים המופיעים בתיק. הפרטים הרלוונטיים יעברו לטופס לשדה "מספר רכב/צמ"ה". ...  
לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
מסך ראשי > הוצל"פ > שאילתות מורכבות  
מה התחדש בגרסה? 
לחלון הסינון ותצוגת הרשימה (המתקבלים לאחר לחיצה על "בצע שאילתה") נוסף שדה/עמודה "תאריך פתיחה בהוצל"פ"....   לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 25 "רשימת תיקי תביעה והוצל"פ עם סיכומים" > הדפס 
מה התחדש בגרסה? 
נוסף דו"ח ההדפסה "רשימת תיקים כולל נספח" ...   לקריאה נוספת
 

לדו"ח 32 "תיקי תביעה והוצל"פ עם תקבולים שהפסיקו להתקבל" - נוסף שדה/עמודה "תאריך סטטוס תיק"

איפה? 
ברשימת הדו"חות > דו"ח 32 "תיקי תביעה והוצל"פ עם תקבולים שהפסיקו להתקבל"  
מה התחדש בגרסה? 
לחלון הסינון ולתצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "תאריך סטטוס תיק". ...   לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
מתוך תיק תביעה/הוצל"פ > הפק טופס: בהפקת טופס אישור מסירה (102) או טפסים משולבים עם אישור מסירה (1040, 1050, 1070, 1080, 1090)   
מה התחדש בגרסה? 
לטופס אישור מסירה נוסף שדה "מס’ חשבון בנק" בהפקת הטופס, לשדה הנ"ל יעברו פרטי החשבון המע...   לקריאה נוספת
 

לרשימת החייבים בתיקים (פנימיים) - נוסף שדה/עמודה "כמות תיקים" שיציג בכמה תיקים החייב מופיע

איפה? 
במסך הראשי > חוצץ הוצל"פ > רשימת "חייבים בתיקים" 
מה התחדש בגרסה? 
לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "כמות תיקים".
בשדה יוצג מספר התיקים הפנימיים בהם החייב מופיע (כחייב)....   לקריאה נוספת
 

לרשימת הטפסים נוסף טופס 333 - "בקשה להכללת חייב במרשם חייבים המשתמטים מתשלום חובותיהם"

איפה? 
ברשימת טפסי הוצל"פ 
מה התחדש בגרסה? 
נוסף טופס 333 - "בקשה להכללת חייב במרשם חייבים המשתמטים מתשלום חובותיהם" - 
כפי שפורסם באתר רשות האכיפה והגבייה. ...   לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
חוצץ תיקים ולקוחות > מסירות > הדפס 
מה התחדש בגרסה? 
מתצוגת רשימת המסירות נוסף דו"ח הדפסה חדש - "דו"ח למוסרים"  הדו"ח כולל - מספר תיק, שם תיק, שם צד, מספר מזהה צד, כתובת צד, מוסר, סוג מסירה....    לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
הגדרות מערכת > הגדרות הוצל"פ > פעולות הוצל"פ (קוד 12) 
מה התחדש בגרסה? 
נוספה אפשרות לעדכן פעולה או פעולות הוצל"פ כפעילות/לא פעילות - מתוך תצוגת רשימת הפעולות ומבלי להיכנס לפרטי פעולה.  
מתצוגת הרשימה יש לסמן את הפעולות שרוצים לעדכן &...   לקריאה נוספת
  
 

 
 
 
תיקים ולקוחות 

 

בכרטיס לקוח/תיק, ברשימת חשבונות העסקה - נוסף שדה המציג את הנספח האחרון שנרשם בחשבון העסקה

איפה? 
בכרטיס לקוח/תיק > חוצץ "חשבונות עסקה" 
מה התחדש בגרסה? 
נוספה עמודה של "נספח אחרון" - בה יוצג הנספח האחרון שנרשם בחשבון העסקה.    לקריאה נוספת
 

בכרטיס תיק - נוספה אפשרות להגדיר הערה מהבהבת שתופיע בעת הוספת חיוב בתיק

איפה? 
כרטיס תיק > חוצץ הגדרות 
מה התחדש בגרסה? 
לחוצץ הגדרות בתיק נוסף שדה "הערה לרישום חיובים" - אם יוזן מלל בשדה זה, הוא יוצג בעת הוספת חיוב חדש בתיק כהערה מהבהבת בשורת כותרת החיוב (ראו צילום מסך)....   לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
תיקים ולקוחות > רשימת לקוחות 
מה התחדש בגרסה? 
לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "כתובת לדיוור" - בשדה תוצג הכתובת שמופיעה בפרטי כתובת ברירת המחדל של הלקוח....

ברשימת התיקים נוסף דו"ח הדפסה בחיתוך לפי מקום התיוק     

איפה?
תיקים ולקוחות > רשימת תיקים > הדפס
מה התחדש בגרסה? 
נוסף דו"ח ההדפסה "רשימת תיקים בחיתוך לפי מקומות תיוק".
בדו"ח יוצגו מקומות התיוק במיון לפי א’-ב’ ורשימת התיקים הנמצאים בהם במיון לפי מספר תיק....  לקריאה נוספת  

 
 
 
איפה?  
תיקים ולקוחות > רשימת ישויות 
מה התחדש בגרסה? 
מרשימת הישויות, בנוסף להוספת ישות נוספה אפשרות להוספת לקוח והוספת ספק   לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
ברשימת הדו"חות > דו"ח 72 "ריכוז הגדרות בתיק"  
מה התחדש בגרסה? 
לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "% מהתקבול לרישום חיוב" בעמודה זו יוצג האחוז שהוגדר בתיק לרישום חיובים.  ...   לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
כרטיס תיק/לקוח > חוצץ משימות ותזכורות 
מה התחדש בגרסה? 
נוסף כפתור [דחה משימה] בדומה לקיים ברשימת המשימות הכללית.   לקריאה נוספת
 
  
 
 
 
 
חיובים  

 

בדו"ח ההדפסה "רשימת חיובים לפי תיקים ולקוחות (ללא סכומים)" נוסף סיכום כמות לפי תיק  

איפה?  
חוצץ כספים > חיובים > הדפס > דו"חות הדפסה  
מה התחדש בגרסה?  
בדו"ח ההדפסה "רשימת חיובים לפי תיקים ולקוחות (ללא סכומים)" נוסף סיכום לפי תיק של עמודת הכמות....    לקריאה נוספת
 
 
 
איפה?  
הגדרות מערכת > כספים > קוד 1 - "מחירון כללי - פריטי חיוב"  
מה התחדש בגרסה?  
נוסף שדה/עמודה "תיאור חיוב" - לא שדה חובה, רלוונטי בעיקר למקרים בהם רוצים שירשם מידע נוסף על החיוב (בנוסף ל"תיאור הפריט").
כברירת מחדל הועתק לשדה הערך המופיע...    לקריאה נוספת
 
 
 
איפה?  
כרטיס תיק > חוצץ הגדרות  
מה התחדש בגרסה?  
לחוצץ הגדרות בתיק נוסף שדה "הערה לרישום חיובים" - אם יוזן מלל בשדה זה, הוא יוצג בעת הוספת חיוב חדש בתיק כהערה מהבהבת בשורת כותרת החיוב (ראו צילום מסך)....    לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
חוצץ מודול כספים > רשימת הסכמי ריטיינר > סרגל הכלים > "חייב ריטיינר" 
מה התחדש בגרסה? 
כברירת מחדל, אופן החיוב יהיה לפי הבחירה האחרונה של המשתמש....   לקריאה נוספת
 
 

 
 
 
חשבונות עסקה  

 

בדו"חות ההדפסה מרשימת חשבונות העסקה ורשימת החיובים - נוסף סיכום לפי מטבעות שונים

איפה? 
רשימת חשבונות עסקה > הדפס > דו"חות הדפסהרשימת חיובים > הדפס > דו"חות הדפסה 
מה התחדש בגרסה? 
בכל דו"חות ההדפסה מרשימות אלה - נוסף סיכום לפי מטבעות שונים (בעבר נרשם "אין סיכום, הסכומים נקובים במטבעות שונים")....   לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
כספים > חשבונות עסקה > הפקת חשבון עסקה > מסמכים מקושרים 
מה התחדש בגרסה? 
נוסף כפתור [שכפל מסמך קיים] - מאפשר לשכפל מסמך מרשימת המסמכים המתויקים בכרטיס תיק/לקוח ולצרפו לחשבון העסקה....   לקריאה נוספת
 
    
 
איפה? 
בכרטיס לקוח/תיק > חוצץ "חשבונות עסקה" 
מה התחדש בגרסה? 
נוספה עמודה של "נספח אחרון" - בה יוצג הנספח האחרון שנרשם בחשבון העסקה.    לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
כספים > חוצץ רשימת חשבונות עסקה > הדפס > דו"חות הדפסהכרטיס לקוח ותיק > חשבונות עסקה > הדפס > דו"חות הדפסה 
מה התחדש בגרסה? 
לרשימה נוסף דו"ח הדפסה "רשימת חשבונות כולל הערות"....  לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
חוצץ מודול כספים > רשימת הסכמי ריטיינר > סרגל הכלים > "חייב ריטיינר" 
מה התחדש בגרסה? 
כברירת מחדל, אופן החיוב יהיה לפי הבחירה האחרונה של המשתמש....   לקריאה נוספת
 

בחשבון עסקה מוצג - נוספה אפשרות להוסיף הערה מהבהבת ליד שורת הכותרת

איפה?  
בהצגת פרטי חשבון עסקה - ליד שורת כותרת החשבון  
מה התחדש בגרסה?  
בחשבון עסקה מוצג, בכפתור "פעולות" > נוספה אפשרות "התראה לחשבון".
בלחיצה על האפשרות, יוצג חלון עם שדה להזנת מלל חופשי - התראה אשר תוצג כ"הערה מהבהבת" בהצגת פרטי חשבון העסקה....    לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
בחלון הסינון של רשימת חשבונות העסקה  
מה התחדש בגרסה? 
לחלון הסינון של רשימת חשבונות עסקה נוסף שדה/עמודה "לא שולם מעל X ימים"   לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
המסך הראשי > חוצץ כספים > חשבונות עסקהכרטיס לקוח/תיק > חוצץ חשבונות עסקה 
מה התחדש בגרסה? 
לתצוגת הרשימה של חשבונות עסקה נוספו עמודות "מלל עליון" ו-"מלל תחתון" מתוך פרטי חשבון העסקה....  לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
חוצץ כספים > חשבונות עסקה 
מה התחדש בגרסה? 
מתצוגת רשימת חשבונות העסקה:בסרגל הכלים > הדפס > נוספה אפשרות של " הדפס חשבונות עסקה ל "
הכפתור יעבוד כמו הכפתור "הדפס ל" מתוך פרטי החשבון....  לקריאה נוספת
 

מתצוגת רשימת חשבונות העסקה נוספה אפשרות להוסיף שורת נספח לחשבון - מבלי להכנס לפרטי חשבון העסקה

איפה? 
מסך ראשי > חוצץ כספים > חשבונות עסקהכרטיס לקוח/תיק > חוצץ חשבונות עסקה 
מה התחדש בגרסה? 
נוספה אפשרות לרשום שורת נספח לחשבון - מהתצוגה של הרשימה ומבלי להציג את פרטי חשבון העסקה.
להוספת שורת נספח יש לסמן את הרשומה - החשבון הרצוי, קל...   לקריאה נוספת
 

נוספה אפשרות להגדיר שעל חשבונות העסקה יודפס שם החייב הראשון בתיק

איפה? 
הגדרות מערכת > כספים > קוד 86 "כללי" 
מה התחדש בגרסה? 
בפרטים נוספים להדפסה ע"ג מסמכים המופקים > בעמודת של "חשבונות עסקה" נוספה תיבת סימון "שם חייב ראשי"
אם תסומן תיבה זו, על גבי חשבונות העסקה שיופקו יופיע שם החייב הראשי בתיק....   לקריאה נוספת
 

נוספה אפשרות להגדיר נוסחים לחשבון עסקה כ"לא פעילים" - כך שלא יוצגו ברשימת הנוסחים לבחירה בהפקת החשבון

איפה? 
הגדרות מערכת > כספים > קוד 62 "נוסחים לחשבונות עסקה" > הצגת נוסח 
מה התחדש בגרסה? 
נוספה אפשרות להגדיר נוסחים כ"לא פעילים", כך שלא יוצגו בגלילת הבחירה בהפקה או עדכון של חשבון עסקה....  לקריאה נוספת
 
 
 

 
 
 
כספים - קבלות, חשבוניות, תשלומים והוצאות

 

בדו"ח הדפסה של חשבוניות בחיתוך לפי לקוח - נוסף מס’ מזהה משלם

איפה?  
כספים > רשימת חשבוניות מס > הדפס  
מה התחדש בגרסה?  
מתצוגת רשימת החשבוניות, בדו"ח ההדפסה "רשימת חשבוניות לפי לקוח", לעמודה של "שם משלם" נוסף מספר מזהה של המשלם....    לקריאה נוספת
 
 
 
איפה?  
הגדרות מערכת > כספים > קוד 86 "כספים - כללי"  
מה התחדש בגרסה?  
נוספה תיבת סימון "העברת תואר לשדות נמען במסמכים חשבונאיים"
אם תסומן תיבה זו, בחשבוניות, קבלות, קבלות פקדון וכו’ שיופקו, לפני שם הנמען יועבר התואר (כברירת מחדל - לא מס...    לקריאה נוספת
 
 
 
איפה?  
הגדרות מערכת > כספים > קוד 109 "כספים - חשבונות בנק"  
מה התחדש בגרסה?  
נוספה אפשרות לקבוע חשבון בנק ברירת מחדל להפקדה - אשר יופיע אוטומטית בפרטי תקבול מסוג העברה
(רלוונטי לקבלה ולחשבונית מס/קבלה)....    לקריאה נוספת
 
 
 
איפה?  
ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 40 "סיכום הכנסות לפי תיקים" > הדפס  
מה התחדש בגרסה?  
לתצוגת דו"ח 40 - נוסף דו"ח ההדפסה "סיכום הכנסות בתיקים לפי לקוח"...    לקריאה נוספת
 

לדו"ח 41 "סיכום הכנסות לפי לקוחות" נוסף שדה/עמודה של מהות תיק

איפה?  
ברשימת הדו"חות > דו"ח 41 "סיכום הכנסות לפי לקוחות"  
מה התחדש בגרסה?  
לחלון הסינון ותצוגת הדו"ח נוסף שדה/עמודה "מהות תיק".    לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
חוצץ כספים > ספקים > פרטי כרטיס ספק 
מה התחדש בגרסה? 
בכרטיס הספק, לפרטי תנאי התשלום נוסף שדה "אופן תשלום" (המחאה, העברה, מזומן וכו’).
הדבר מאפשר הגדרת אמצעי תשלום מועדף לכל ספק. לספקים אשר לא יוגדר להם אחרת, כברירת המחדל אמצעי ...   לקריאה נוספת
 

לרשימת סעיפי ההוצאה נוספו שדות של שם ומספר לקוח אב, ודו"ח הדפסה בחיתוך לפי לקוחות אב

איפה? 
חוצץ מודול כספים > סעיפי הוצאה (סעיפים בהוצאות שנרשמו). 
מה התחדש בגרסה? 
לחלון הסינון ולתצוגת הרשימה נוספו השדות "שם לקוח אב" ו-"מספר לקוח אב".
לדו"חות ההדפסה ברשימה זו נוסף דו"ח בחלוקה ללקוחות אב.  ...   לקריאה נוספת
 

לתצוגת רשימת חשבונות הבנק נוסף שדה/עמודה של "יתרת שורה"

איפה? 
מסך ראשי > חוצץ מודול כספים > חשבונות בנק 
מה התחדש בגרסה? 
לתצוגת רשימת חשבונות הבנק, נוסף שדה/עמודה יתרת דף בנק - המציג את יתרת השורה לדף הבנק של אותו החשבון...   לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
הגדרות מערכת > כספים > קוד 86 "כספים - כללי" 
מה התחדש בגרסה? 
לתפריט "פרטים נוספים להדפסה ע"ג מסמכים המופקים", לעמודות "חשבונית מס" ו-"חשבונית מס/קבלה", נוספה תיבת סימון "ע.מ. משלם"...  לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
כספים > חשבוניות מס > הדפס 
מה התחדש בגרסה? 
נוסף דו"ח הדפסה חדש "רשימת חשבוניות בחיתוך לפי חודשים" 
בדו"ח תוצג רשימת החשבוניות עם שורה מסכמת לכל חודש ובסוף הדו"ח יוצג הסיכום הכללי לטווח הנבחר....   לקריאה נוספת
  
 

איפה?  
כספים > סעיפי הוצאה > הדפס > "דו"ח רשימת סעיפי הוצאה - תשומות" 
מה התחדש בגרסה?  
לדו"ח ההדפסה נוספה עמודה של "מע"מ מוכר"     לקריאה נוספת
 


 
חוצץ כספים > קבלות > הדפס
מה התחדש בגרסה?
בדו"חות ההדפסה מרשימת הקבלות - נוסף סיכום לפי מטבעות שונים (בעבר נרשם "אין סיכום, הסכומים נקובים במטבעות שונים"). ... לקריאה נוספת
 
 
 

 
 
 
פיקדונות

 

בהצגת פרטי כרטסת פקדון - בדו"ח ההדפסה "תנועות פקדון - רחב" נוסף סיכום לעמודת "יתרה לשיוך"

איפה? 
בכרטיסי לקוח/תיק > חוצץ "פקדונות" > הצגת פירוט הפקדון > הדפס 
מה התחדש בגרסה? 
בדו"ח ההדפסה "תנועות פקדון - רחב" - נוסף שדה מסכם בעמודת "יתרה לשיוך"....   לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
פקדונות > רשימת קבלות פקדון > תצוגת רשימת קבלות פקדוןפקדונות > הצגת פרטי קבלת פקדון 
מה התחדש בגרסה? 
מהצגת פרטי קבלת פקדון ו/או מתצוגת רשימת קבלות פקדון > בסרגל הכלים > נוסף כפתור [שלח בדו"אל]
בלחיצה על הכפתור יפתח חלון ה - ...   לקריאה נוספת
 

לרשימות התקבולים וקבלות הפקדון נוסף שדה/עמודה "מספר מזהה משלם"

איפה? 
פקדונות:רשימת קבלות הפקדוןרשימת התקבולים לפקדון 
מה התחדש בגרסה? 
לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "מספר מזהה משלם"   לקריאה נוספת
 

לרשימות קבלות פקדון ותקבולים לפקדון נוסף שדה/עמודה של שלב גבייה

איפה? 
מסך ראשי > חוצץ מודול פקדונות:רשימת קבלות פקדוןרשימת תקבולים לפקדון 
מה התחדש בגרסה? 
 לחלון הסינון ולתצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "שלב גביה"...   לקריאה נוספת
 

לתצוגת רשימת חשבונות הבנק נוסף שדה/עמודה של "יתרת שורה"

איפה? 
מסך ראשי > חוצץ מודול כספים > חשבונות בנק 
מה התחדש בגרסה? 
לתצוגת רשימת חשבונות הבנק, נוסף שדה/עמודה יתרת דף בנק - המציג את יתרת השורה לדף הבנק של אותו החשבון...   לקריאה נוספת
 
 

 
 
 
מסמכים 

 

בתצוגת תוצאות החיפוש הטקסטואלי, נוסף חלק המראה תצוגה מקדימה של המסמך (לעובדים עם מודול החיפוש הטקסטואלי)

איפה?
מסמכים > חיפוש טקסטואלי > הצגת פרטי חיפוש
מה התחדש בגרסה?
בביצוע חיפוש טקסטואלי, בחלון המציג את תוצאות החיפוש - נוסף חלק המראה תצוגה מקדימה של המסמך (את המסמך המסומן בתוצאות החיפוש מימין).... לקריאה נוספת


 

בהפקת חשבון עסקה, ב"מסמכים מקושרים" נוסף כפתור לשכפול מסמך קיים מכרטיס התיק/לקוח

איפה? 
כספים > חשבונות עסקה > הפקת חשבון עסקה > מסמכים מקושרים 
מה התחדש בגרסה? 
נוסף כפתור [שכפל מסמך קיים] - מאפשר לשכפל מסמך מרשימת המסמכים המתויקים בכרטיס תיק/לקוח ולצרפו לחשבון העסקה....   לקריאה נוספת
 
    
 
איפה? 
בחלון תיוק מסמך 
מה התחדש בגרסה? 
נוסף כפתור [שמור ושלח בדואר פנימי]   לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
תיקים ולקוחות > הצגת כרטיס תיק/לקוח > חוצץ "מסמכים"המסך הראשי > חוצץ מסמכים > רשימות מסמכים 
מה התחדש בגרסה?
לכל רשימות המסמכים נוסף שדה/עמודה "מס’ גרסאות" אשר יציג את מספר הגרסאות הקיימות של המסמך
(רלוונטי כאשר עובדים עם...   לקריאה נוספת
  
 


 
 
יומן ומשימות 

 

ברשימת משימות ותזכורות נוספו כפתורים של צרף לקבוצה והסר מקבוצה (קבוצות עבודה) 

איפה? 
במסך הראשי > חוצץ יומן ומשימות משימות > תזכורות לביצוע יומן ומשימות > תצוגת משימות (חלק תחתון של המסך) 
מה התחדש בגרסה?
ברשימות המשימות והתזכורות לביצוע, בסרגל הכלים > נוספו אפשרויות של "צרף לקבוצה" ו"הסר מקבוצה" - לצירוף התיק אליו מ...   לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
כרטיס תיק/לקוח > חוצץ משימות ותזכורות 
מה התחדש בגרסה? 
נוסף כפתור [דחה משימה] בדומה לקיים ברשימת המשימות הכללית.   לקריאה נוספת
 
 

 
 
 
הודעות וטלפונים

 
ברשימת "טלפונים משרד" נוספה אפשרות להסיר מספר רשומות באופן גורף מספר הטלפונים

איפה? 
מסך ראשי > חוצץ טלפונים והודעות > ספר טלפונים משרד 
מה התחדש בגרסה? 
נוספה אפשרות לסמן מספר רשומות ולהסיר באופן גורף מהצגה בספר הטלפונים
(מסיר את ה -√ מתיבת הסימון "הצג בספר טלפונים"). ...  לקריאה נוספת
 

בחלון פרטי הודעת דואר פנימי נוסף כפתור "העבר לתיקייה"

איפה? 
חוצץ טלפונים והודעות > הודעות > הצגת פרטי הודעה 
מה התחדש בגרסה? 
בהודעות דואר פנימי > בהצגת פרטי הודעה > בסרגל הכלים נוסף כפתור [העבר לתיקייה]
בלחיצה על כפתור זה, תוצג גלילה עם רשימת תיקיות הדואר אליהן ניתן להעביר את ההודעה....   לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
בשדות בהם מופיעים מספרי טלפון, בתצוגות המסכים מסוג טופס (ראו הסבר) 
מה התחדש בגרסה? 
נוספה אפשרות לחייג למספרי הטלפון הרשומים בשדות אלה. 
(לעובדים עם המודול ובמידה והוגדרה מרכזייה בהגדרות מערכת > בהגדרה 130). ...   לקריאה נוספת
  
 

 
 
 
 
ניהול משרד כללי

 

לוג השינויים - לחלון הסינון ותצוגת הרשימה נוסף שדה/עמודה "שלב תיק"

איפה? 
תצוגה כלים ותחזוקה > לוג שינויים (ראו הסבר על לוג השינויים כאן
מה התחדש בגרסה? 
לחלון הסינון ותצוגת הרשימה שמתקבלת נוסף שדה/עמודה "שלב תיק"...   לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
ברשימת ההתראות למשתמש (חוצץ ניהול משרד > ההתראות שלי > התראות נט המשפט > תצוגת ההתראות) 
מה התחדש בגרסה? 
בסרגל הכלים > הכפתור [מחק] שונה לכפתור [טופל].
כברירת המחדל ברשימה יוצגו הודעות שטרם טופלו.להצגת הודעות שטופלו - לחלו...   לקריאה נוספת
 
 
 
איפה? 
בשדות בהם מופיעים מספרי טלפון, בתצוגות המסכים מסוג טופס (ראו הסבר) 
מה התחדש בגרסה? 
נוספה אפשרות לחייג למספרי הטלפון הרשומים בשדות אלה. 
(לעובדים עם המודול ובמידה והוגדרה מרכזייה בהגדרות מערכת > הגדרה 130). ...   לקריאה נוספת
 
 
איפה? 
הגדרות מערכת > ניהול משרד > קבוצות משתמשים/הרשאות (קוד 26) 
מה התחדש בגרסה? 
בהצגת פרטי קבוצה של משתמשים, בסרגל הכלים > נוספה אפשרות להדפיס את רשימת המשתמשים בקבוצה...   לקריאה נוספת
 
 
 
 
 


מספר מאמר: 775
פורסם: Sun, Mar 22, 2015
עודכן לאחרונה: Wed, Oct 21, 2015

לינק מקוון: http://kb.od.co.il/article.php?id=775