הירשם

: בהנה"ח כפולה, לתצוגת רשימת פקודות היומן נוספה עמודת סכום הפקודה


על מנת לקבל הודעת מייל כאשר מאמרזה מתעדכן, יש להקיש את שמך וכתובת המייל בשדות מטה.