הירשם

: אפשרות מחיקה של מספר אירועים מהיומן המשרדי


על מנת לקבל הודעת מייל כאשר מאמרזה מתעדכן, יש להקיש את שמך וכתובת המייל בשדות מטה.