: איך לגרור הודעת דואר לתיקייה בפלטפורמה החדשה


על מנת לקבל הודעת מייל כאשר מאמרזה מתעדכן, יש להקיש את שמך וכתובת המייל בשדות מטה.