הירשם

: נוספה אפשרות להדפיס את רשימת העובדים בקבוצת משתמשים/הרשאות (הגדרה 26)


על מנת לקבל הודעת מייל כאשר מאמרזה מתעדכן, יש להקיש את שמך וכתובת המייל בשדות מטה.