ניתוח עסקי

"ניתוח עסקי" הוא כלי ניהולי חדש לעיבוד וניתוח נתונים ממגוון מודולים בתוכנה.

הניתוח יוצג בצורה גרפית המאפשרת לבחון ולנתח את המידע בצורה מהירה ונוחה.

שימו לב!

הצגת המסך "ניתוח עסקי" הינה רק למשתמשים בעלי הרשאה של "מנהלי מערכת".

איך מבצעים ניתוח עסקי ב 3 צעדים פשוטים?

1.נכנסים לתפריט: ניהול משרד ← ניתוח עסקי
2. באזור הימני נבחר את סוג הנתונים וטווח התאריכים:
2.1 בחלק העליון "סטים מוגדרים" אלו סוגי הנתונים כגון: חיובים ושעות עבודה, ריווחיות ועוד. 
2.2 מתחתיו "בחר תקופה" נבחר את טווח הזמן הרצוי לניתוח (מתוך האפשרויות המוצעות, או בחירת טווח ידנית).
3.  עם שינוי הבחירה ובהתאם לה הגרפים יוצגו באופן אוטומטי בחלק השמאלי של המסך.
לחיצה כפולה על כל אזור בעמודות תפתח טבלת נתונים קשורים.

 

איך משנים את ההגדרות של הניתוח העסקי?

כניסה לתפריט תציג גרפים אשר נקבעו מראש. על מנת לשנות הגדרות אלו נפעל באופן הבא:
1. לעדכון החלק העליון "סטים מוגדרים" - נלחץ על הכפתור גלגל השיניים
2. בחלון שנפתח יצגו בפנינו 4 סטים שונים:
a. חיובים ושעות עבודה
b. תיקים ופעילויות
c. הכנסות וחשבוניות
d. רווחיות
3. נלחץ על כפתור בחלק השמאלי העליון.
4. לחיצה על כל אחד מ - 4 הסטים תאפשר לשנות את שם הסט ואת הגרפים הקשורים בו.
a. לשינוי שם הסט נלחץ על הכפתור  נשנה לשם הרצוי ונלחץ על כפתור [אשר].
b. לשינוי הגרפים מתחת לכותרת "גרפים להצגה" נלחץ על החץ הקטן בקצה כל שורה ∇,
בתפריט גרפים לבחירה, נבחר את הגרף הרצוי ונלחץ על הכפתור  בתפריט השמאלי העליון, ונסגור את החלון.
5. ניתן לשנות את כמות התוצאות שיוצגו בכל גרף ע"י בחירת מספר בסעיף "תוצאות מובילות להצגה בכל גרף".
a. במידה ונרצה להציג את שאר התוצאות כעמודה או כחתך אחד בגרף נסמן את הסעיף "הצג את שאר הנתונים כעמוד/חתך מרוכז".
6. ניתן לבצע השוואת נתונים לשנים קודמות ע"י סימון התיבה הנמצאת בסמוך ל "בצע השוואה".
7. משרדים אשר רכשו מודול "ריבוי עוסקים" יוכלו לבחור בחלק התחתון "עסקים" - את מספר העסקים שברצונם להשוות בניתוח הנתונים.
8. לשינוי מרחק התצוגה - נלחץ על הכפתורים   
9. לשינוי תצוגת גרף [מעוגה לעמודה] - נלחץ על הכפתורים  
 

 

ניתוח עסקי