לרשימת החיובים נוסף דו"ח הדפסה של חיובים ללא סכום, בחיתוך לפי מבצע

איפה?
כספים > חיובים > רשימת החיובים המוצגת לאחר סינון > הדפס
מה התחדש בגרסה? [1.68]

נוסף דו"ח הדפסה "חיובים לפי מבצע (ללא סיכומים)"