עדכון פרטי חייב

איך מגיעים?

מכרטיס התיק > חוצץ "חייבים".

פעולות לביצוע:

מרשימת החייבים בתיק:

  1. הצג את החייב לו רוצים לעדכן פרטים.
  2. בכרטיס הישות > עדכן.
  3. שנה את הפרטים הרצויים.
  4. שמור.

חשוב לשים לב...

ניתן לעדכן את פרטי החייב גם מרשימת החייבים או מרשימת הישויות - מכרטיס הישות שלו.