איך לראות כרטיס הוצאות

 

    כרטיס הוצאות 

הנה"ח כפולה > כרטיסי הנה"ח
       

במודול הנה"ח:

החל מגרסה 1.70 לסוגי הכרטיסים נוסף סוג   הוצאות לקוח .

הוצאות הלקוח יוצגו בכרטיסים נפרדים, לפי לקוח, בדומה לתצוגת כרטיסי הפקדון. 

הכרטיס הקיים כיום שונה ל -   הוצאות לקוחות - כללי .


תצוגה > כלים ותחזוקה > ממשק פתוח Open Format (קובץ אחיד):

לתיאור סעיף הוצאות (לקוח ו/או משרד) בדו"ח האחיד נוסף הסיווג החשבונאי.