הגדרת חשבון בנק לתשלום אגרות (לפי עו"ד)

איך מגיעים?

הגדרות מערכת > הוצל"פ > נתונים למילוי טפסים (קוד 32).

פעולות לביצוע:

להגדרת חשבון בנק לתשלום אגרות (בעבר קופת ההפקדות) לפי עורך דין:

הגדרות מערכת > "נתונים למילוי טפסים" (קוד 32):

  1. בחר עו"ד מהרשימה והצג את הפרטים.
  2. עדכן.
  3. ציין את פרטי החשבון.
  4. שמור.

(ניתן גם להגדיר חשבונות ייעודיים ללקוחות. להגדרות חשבון בנק לתשלום אגרות-לפי לקוח ראו הסבר כאן)

חשוב לשים לב...

        חשוב להגדיר את חשבון הבנק בדיוק כמו שהוגדר בלשכה, לשם כך מומלץ להסתמך על קבלה עבור חיוב שנעשה.

        מספר החשבון, כמו שהוא מופיע בקבלה - כך בדיוק יש לעדכנו במערכת.