הגדרת חשבון בנק ברמת לקוח לכל התיקים

איך מגיעים?

כרטיס לקוח > חוצץ "הגדרות".

פעולות לביצוע:

להגדרת חשבון ייעודי - לתיקים של לקוח מסוים, לתשלום אגרות (בעבר קופת ההפקדות):

מכרטיס הלקוח:

    1. סרגל הניווט > חוצץ הגדרות.
    2. לחץ על "חשבון בנק".
    3. עדכן.
    4. ציין את פרטי החשבון - כמו שעודכן בלשכה.
    5. שמור. 

        חשוב להגדיר את חשבון הבנק בדיוק כמו שהוגדר בלשכה, לשם כך מומלץ להסתמך על קבלה עבור חיוב שנעשה.

        מספר החשבון, כמו שהוא מופיע בקבלה - כך בדיוק יש לעדכנו במערכת.