איפה רואים את הנתונים שהתקבלו בתקשורת כלים שלובים?

איך מגיעים?

מהמסך הראשי > סרגל הניווט > חוצץ "כלים שלובים".

פעולות לביצוע:

מחוצץ כלים שלובים:

  • התראות > הנתונים בחיתוך לפי סוג הנתון (תקבולי מס"ב, הודעות וכו’).
  • תיקים בהם התקבלו נתונים > הנתונים בחיתוך לפי מספר התיק.

חשוב לשים לב...

  • ניתן לצפות בנתונים מהרשימות הרלוונטיות לסוג הנתון שרוצים לראות (לדוג’ תקבול מס"ב נראה באייקון הרשימה תקבולי מס"ב
  • ומכרטיס התיק הפנימי > שורת סרגל הכלים > "תיק תקשורת".