הודעה על כך שלא חלף מספיק זמן מיום מסירת האזהרה - ומניין הימים עבר

ראו הודעה של ראש ההוצאה לפועל, בה נאמר כי תקופת ההשבתה לא תיכלל בספירת הימים מיום מסירת האזהרה.