נוספה אפשרות לשכפל פקודת יומן ידנית

איפה?

הנהלת חשבונות כפולה:

  • פקודות יומן
  • כרטיסי לקוח
מה התחדש בגרסה? [1.72]

נוספה אפשרות לשכפל פקודת יומן ידנית.