לסינון ותצוגת דו"ח 155 נוספו שדות/עמודות של סטטוס תיק פנימי וסטטוס תיק תקשורת

איפה?
ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 155 - אי התאמה בין חשבון לזיכוי בתקשורת ובתיק פנימי
מה התחדש בגרסה? [1.72]

לחלון סינון הדו"ח ולתצוגת הרשימה המתקבלת, נוספו שדות/עמודות של סטטוס תיק פנימי ו - סטטוס תיק תקשורת