במודול הנהלת חשבונות כפולה, ברישום פקודת יומן ידנית נוספה אפשרות לשכפול הפקודה

איפה?
הנהלת חשבונות כפולה (מודול בתשלום) > הוספת פקודת יומן ידנית > שמור תנועה
מה התחדש בגרסה? [1.72]

בהוספת פקודת יומן ידנית, נוסף כפתור [שמור ושכפל פקודת יומן]

בלחיצה על אפשרות זו (לאחר שמירת תנועה), פקודת היומן תשוכפל ובתיאור שלה יופיע העתק - ותיאור התנועה המקורית.


פקודה מקורית:


פקודה משוכפלת: