לדו"חות ההדפסה ברשימת החיובים נוסף דו"ח - חיובים וסיכומים לפי לקוחות ותיקים

איפה?
כספים > חיובים > סינון ותצוגת רשימת החיובים > הדפס
מה התחדש בגרסה? [1.72]

לדו"חות ההדפסה ברשימת החיובים נוסף דו"ח - חיובים וסיכומים לפי לקוחות ותיקים