בכל רשימות נתוני כלים שלובים נוספה אפשרות להציג את פרטי הקובץ בו הגיע רשומת המידע

איפה?

כל רשימות הנתונים של מודול כלים שלובים:

שורת פרטי מידע שהגיע בתקשורת > קליק ימני על שורת הרשומה הרצויה

מה התחדש בגרסה? [1.72]

נוסף כפתור [פרטי מידע קובץ] - בלחיצה תופיע רשימה עם פרטי הקובץ בו הגיע המידע הנ"ל ופרטי השינויים/עדכונים שהתקבלו בו לרשומה זו.