נוספה הגדרה ל"ביצוע עדכון" כך שרק מי שיש לו את ההרשאה יקבל תזכורת לביצוע עדכון

איפה?
הגדרות מערכת > הגדרה 26 - רשימת הרשאות
מה התחדש בגרסה? [1.72]

בהרשאת "הגדרות מערכת" נוספה הגדרה של עדכון

כך שרק מי שההרשאה פתוחה אצלו, יקבל תזכורת לביצוע גיבוי