לדו"ח 104 נוסף דו"ח הדפסה - תקבולים ומשיכות סיכום לפי לקוח

איפה?
ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 104 - מצב תקבולים ומשיכות לפי תיקים > הדפס
מה התחדש בגרסה? [1.72]

לדו"ח 104 נוסף דו"ח הדפסה - תקבולים ומשיכות סיכום לפי לקוח