כלים שלובים - הפקת/הדפסת קבלות על חיוב חשבון באמצעות התוכנה

שאלה:
  1. האם וכיצד ניתן להפיק קבלות בעבור חיוב חשבון לצורך ביצוע הליכים שונים שנעשה על ידי רשות האכיפה והגבייה כתוצאה מנקיטת ההליכים "מרחוק" באמצעות התוכנה?
  2. האם פניתם לרשות האכיפה והגבייה בדרישה ליצור ממשק להפקת קבלות כאמור ומה נעניתם?
  3. האם כאשר יתקבלו קבלות ניתן יהיה להציגן בחוצץ נפרד בהתראות?
תשובה:
  1. קבלות עבור חיובי הוצל"פ ניתן להפיק בשלב זה רק ישירות מול גזברות ההוצאה לפועל.
  2. אנו והוצל"פ מודעים לחשיבות הדבר ללקוחות, ובהמשך הנתון צפוי להישלח גם בתקשורת, כך שניתן יהיה להדפיס אותו מהתוכנה. כרגע, כפתרון ביניים יש לפנות לגזברות.
  3. כשיתקבל הנתון בתקשורת סביר שיוצג כהתראה נפרדת (האפשרות עוד לא פותחה, אז יכולים בכל זאת להיות שינויים). 

** עדכון - 11/12/14
לגרסה הקרובה (1.64) נוספה אפשרות הדפסת אישור של תשלום האגרות:
התראות כלים שלובים > פירוט חיובי הוצל"פ > הדפס > בחירת דו"ח "אישור תשלום אגרה". לצפייה בדוג’ לתדפיס כזה - ראו צרופות.


 

 

  • צרופות
  • (133.29 KB) ishur_tashlum_agra.pdf 1020