התראות כלים שלובים

התראות

תפריט התראות בכלים שלובים מרכז נתונים שונים המגיעים מרשות האכיפה. כל חוצץ מייצג נתונים מאותו סוג, ומשוייך לתיקים שונים. 

מרשימת הנתונים המוצגת המשתמש יכול לבצע פעולות בהתאם לסוג המידע והחוצץ שבו הוא נמצא. 

במידה והמשתמש מבצע פעולה על אחת מהרשומות או לוחץ על הכפתור [טופל] [סגור ידנית] יורד הנתון מהרשימה המוצגת, וממשיך להופיע בתיק תקשורת הפרטני של התיק .

שים לב! לחיצה על כפתור "טופל" מסירה את הנתונים מהרשימה לכלל המשתמשים במערכת. עם זאת, ניתן לחזור להציג אותם באמצעות חלון הסינון או לחלופין לעבור לכרטיס תיק תקשורת. 

במאמר לעיל יינתן הסבר קצר על כל חוצץ הקיים בתפריט התראות.מתחת לכל הסבר תופיע הפנייה להסבר על הפעולות[כפתורים].


תקבולי מס"ב

חוצץ תקבולי מס"ב מציג את הכספים שהועברו במס"ב לחשבון בא הכוח או הלקוח.

מרשימת תקבולי מס"ב ניתן להפיק קבלת פקדון [במידה והכספים מועברים לחשבון בא הכח] או רישום פעולת תקבול בתיק הפנימי במידה והכספים מועברים לחשבון הזוכה.

שים לב ! הפקת קבלת פקדון בתיקי תביעה/הוצאה לפועל תגרור הוספת פעולה של תקבול בתיק הפנימי


דיווח ביצוע הליך

בחוצץ מוצגים נתונים אודות ההליכים השונים שבוצעו בתיקים. [עיקולי צד ג’, פתיחת תיק, בקשות מאסר וכו’]

כחלק מהנתונים ניתן לראות כספים הקיימים בחשבונות החייב/ צד ג’, תשובות לגבי עיקולי מטלטלין ועוד.

אחת הדרכים להצגת נתונים היא דרך כפתור בחר תצוגה > ביצוע סינון > ולסמן בקוד דיווח את הערכים הרצויים.

שים לב!  לחיצה כפולה על אחת הרשומות תציג מסך עם כלל הנתונים לגבי אותו הליך. ראה דוגמה מצורפת.  

  


מעקב עיקולי צד ג’, מעקב פתיחת תיקים ומעקב בקשות    

בחוצצים אלה מוצגים תשובות הגורמים לגבי ההליכים השונים שבצענו בתיקים. השלבים כוללים את שליחת הקובץ [מכיל את הפעולה] ועד לרגע שנקלט במחשבי ההוצאה לפועל.

במידה ולא נקלט מסיבה כלשהי, תוצג הודעת שגיאה.

בעזרת חוצצים אלה מתאפשרת בקרה טובה יותר על בקשות שהגשנו ומעקב אחר השלבים השונים בטיפול בבקשה.

שים לב! במידה וקיימת הודעת שגיאה יש למחוק את הפעולה שנרשמה בתיק הפנימי, ליצור פעולה חדשה ולשדר אותה מחדש.


מעקב פתיחת תיקים

בחוצץ זה מוצגים שלבי קליטת התיקים ששודרו מתוכנת עודכנית למערכת כלים שלובים. בחוצץ יוצגו כל התיקים שסטטוס התיק שונה מ"הושלם".

ברשימה יוצגו תיקים אשר קיימת שגיאה בתהליך הפתיחה ואו תיקים אשר שודרו ועדין לא נקלטו במערכת כלים שלובים.

שים לב! במידה וקיימת הודעת שגיאה יש למחוק את הפעולה שנרשמה בתיק הפנימי, ליצור פעולה חדשה ולשדר אותה מחדש


מעקב בקשות

בחוצץ זה מופיעות הבקשות ששודרו להוצאה לפועל ועדין לא הושלמו במלואן. בקשות שהוצאה לפועל "השלימה" לטפל, יועברו לחוצץ "בקשות והחלטות" במידה ומופיע הודעת שגיאה, חשוב בהתאם לסוג השגיאה לעבור לתיק הפנימי, למחוק את הפעולה ולשדר מחדש. 

שים לב! במידה וקיימת הודעת שגיאה יש למחוק את הפעולה שנרשמה בתיק הפנימי, ליצור פעולה חדשה ולשדר אותה מחדש .


בקשות והחלטות

בחוצץ זה מוצגות כלל הבקשות שביצעו באי הכוח בתיקים השונים, כולל ההחלטות הגורם הרלוונטי.

לחיצה כפולה על אחת הרשומות תציג מסך המחולק לשני חלונות. האחד הבקשה והשני ההחלטה [במידה וקיימת]    


מידע בית משפט

בחוצץ זה מוצגים מידע בעקבות בקשה למסירת מידע, הקשור לבתי משפט. 


מידע כתובות/הכנסות/כניסות ויציאות/כתובות/נכסים כספיים/נכסים לא כספיים/פירוקים/רכב/תנועות חשבון

חוצצים מקבילים לחוצצים שהיו בתצוגת הנתונים בפורמט התקשורת הישן.
כפי שמשתמע, כאן נראה נתונים רלוונטיים על החייבים בתיק בהתאם לסוגי המידע המופיע בחוצץ. 


פירוט חיובי הוצל"פ

בדומה למה שהיה בעבר "קופת ההפקדות" - בחוצץ זה יוצג מידע על חיובים שבוצעו עבור פעולות שביצענו בתיק - בחשבון/חשבונות שהגדרנו לתשלום אגרות מול הוצל"פ.   
מתוך החוצץ ניתן לבצע פעולות בתיק הפנימי כדוגמת רישום חיובים/הוצאות או משיכות פיקדון.

כמו כן קיימת אפשרות הדפסה של אישור בגין תשלומי אגרה (לפירוט לחץ כאן ).     


דיון ופרוטוקול

בחוצץ דיון ופרוטוקול מתקבלים תאריכי הדיונים בתיקים השונים בליווי סריקה של הפרוטוקול (במידה ומצורף).
מתוך הרשימה המוצגת ניתן להוסיף בהתאם רישום של דיון בתיק הפנימי המתנהל בפלטינום. 


סגירת תיקים מחוסר מעש

בחוצץ זה יוצגו תיקים אשר לשכת ההוצאה לפועל עומדת לסגור עקב חוסר פעילות
ברשימה המוצגת ניתן לראות את מצב התיק ותאריך מתוכנן לסגירה, סימון אחת הרשומות יאפשרו מעבר לתיק הפנימי וביצוע פעולות בהתאם.  


מסמכי אזהרה לחייב

בחוצץ זה יוצגו תיקים אשר לחייבים קיימים מסמכי אזהרה. 

לחיצה כפולה על הרשומה יפתח מסך המחולק לשני חלונות. באחד פרטי אזהרה לחייב, ובחלון השני האזהרה עצמה.


מסמכי פעילות לצדדים 

בחוצץ זה יוצגו פעולות אשר מבצע הרשם בתיקים

  1. באופן יזום או כתגובה לבקשה של אחד הצדדים בתיק
  2. העברת פעילות (שאינה החלטה) לטיפול הצדדים השונים בתיק
  3. בנוסף יש באפשרותו לשלוח מסמכים המצורפים לפעילות זו.

הצגת הרשומה יפתח חלון המחולק לשני חלקים. בחלק העליון תוצג פעולות הרשם, ובחלק התחתון רשימת המסמכים המקושרים
בתוכנת הפלטינום ניתן לבצע פעולה בתקשורת "בקשת תגובה בגין הוראה לפעילות לצדדים". שים לב! לא ניתן לבצע פעולה זו באופן גורף על מספר תיקים (פעולה מורכבת) 


צווי עיקול להליכי ביצוע 

הצגת התיקים אשר להם קיימים צווי עיקול בעקבות הליכים שבוצעו.
מבין הנתונים המוצגים ניתן לראות סוג ההליך המבוקש וסטטוס ההליך כפי שנמצא במערכת כלים שלובים.  


הודעות שונות

מקביל לחוצץ שהיה בתצוגת התקשורת בפורמט הישן.


פעולות אגרת ביצוע

מקביל לחוצץ שהיה בתצוגת התקשורת בפורמט הישן. בחוצץ זה יוצגו עלויות פעולות האגרה כפי שנרשמו בתיקים.

מרשומות אלה ניתן להוסיף או לעדכן את סכום האגרה בתיק הפנימי באמצעות לחיצה על הכפתור [הוסף/עדכן פעולה] - לפי הנתונים של הוצל"פ. 


מסמכי פעילות  לצדדים

בחוצץ זה יוצגו פעולות שביצע הרשם באופן יזום או כתגובה לבקשה של אחד הצדדים בתיק. [לשם העברת פעילות (שאינה החלטה) לטיפול הצדדים].

בנוסף יש באפשרותו לשלוח מסמכים מצורפים לפעילות זו.

לחיצה כפולה על אחת הרשומות תציג במסך אחד חלון עם פרטי  הפעילות ולצידו אפשרות להצגת המסמך המצורף  


פעולות שכ"ט א’ + ב’  

מקביל לחוצץ שהיה בתצוגת התקשורת בפורמט הישן.
בחוצץ זה נראה את פעולות השכ"ט כמו שנרשמו בתיקים בהוצל"פ. מרשומות אלה להוסיף או לעדכן את הפעולה בתיק הפנימי - לפי הנתונים של הוצל"פ.

שים לב! פעולות שכ"ט א’ מתווספות באופן אוטומטי בתיק הפנימי בעקבות פעולה של "פתיחת תיק בהוצל"פ", אם זאת ההתראה להוספת שכ"ט ב’ תוצג במידה וקיימת פעולה של אישור מסירה בתיק הפנימי.


השוואת נתוני תיקי איחוד

בחוצץ זה יוצגו תיקים אשר קיים לגבם חוסר התאמה מול נתוני תיק פנימי. הנתונים הם:

  1. החייב אינו מופיע בתיק הפנימי
  2. לא קיים תיק איחוד בנתוני החייב בתיק הפנימי
  3. לא קיים תיק איחוד בנתוני החייב בתיק תקשורת
  4. קיימת אי התאמה במספר תיק האיחוד

השוואת נתוני כתובת חייבים/ השוואת נתוני תאריך פיגורים

שני החוצצים מצליבים נתוני תקשורת מול נתוני תיק פנימי ומציגים תיקים אשר קיימת בהם חוסר התאמה
בכל אחד מהחוצצים ניתן לבצע פעולה על הנתון אשר לגביו קיימת חוסר התאמה כדוגמת חייב או תאריך פס"ד פיגורים. בכל אחד מהחוצצים קיימת אפשרות לסגירה ידנית של הנתון, על מנת שלא יוצג ברשימה.


הודעות שונות / אירועים שונים 

שני החוצצים מציגים הודעות או אירועים שונים המתקבלים בעקבות הליכים המתבצעים בתיקים השונים.