כלים שלובים - הצגת נתוני אירוע/הליך בתיק תקשורת

שאלה:
בתיקי התקשורת החדשים לא קיים חוצץ אירוע/הליך, המציג את כלל ההליכים שננקטו עד היום בתיק באופן מסודר (בדומה ללשונית שהייתה בתיקי התקשורת הישנים).
מדוע, והאם תצרפו לשונית כזו בהקדם?
תשובה:
בתצוגת התקשורת החדשה, ניתן לראות את כל מה שקרה בתיק בחוצץ "אירועים" (מקביל ל"אירועים והליכים" של התצוגה הישנה).