בהוספת שאילתא מורכבת - נוספו שתי שורות תנאי של "לא בוצע"

איפה?
הוצל"פ > שאילתות מורכבות > "הוסף שאילתה מורכבת"  
מה התחדש בגרסה? [1.63]
בתנאי "ולא נרשמו בהם הפעולות הבאות" - נוספו שתי שורות נוספות