איך מפיקים תדפיס כרטיס לקוח?

איך מגיעים?

מתוך כרטיס לקוח לו רוצים להוציא תדפיס

פעולות לביצוע:

מתוך כרטיס לקוח :

  1.  לחיצה על כותרת "פרטי לקוח"
  2. "הדפס"
  3. במסך שנפתח > בחירה האם להציג למסך (כ WORD) , ל PDF , למדפסת ברירת המחדל או למדפסת אחרת.

  4. במסך שיפתח> סימון החוצצים מכרטיס הלקוח אותם רוצים להדפיס.
  5. "אשר"