אנשי קשר

אנשי קשר הם ישויות הקשורות ללקוח ורשומות בכרטיס הלקוח תחת חוצץ [אנשי קשר]. יצירת אנשי קשר שימושי בלקוחות "גדולים" או בגופים מוסדיים. דוגמה לכך יכולה להיות בלקוחות מסוג בנקים, שאנשי הקשר הם מנהלי מחלקות. או בלקוחות מסוג חברות ביטוח שיצירת קשר תעשה דרך הרפרנטים השונים וכן הלאה. בנוסף בהפקת דרישות תשלום אפשר להגדיר שהנמענים יהיו "אנשי קשר" הרשומים בכרטיס הלקוח.

בתוכנת עודכנית ניתן להגדיר תפקידים לאנשי הקשר, כדוגמת רפרנטים, מנהלי מחלקה, מנהל חשבונות וכו’. להסבר נוסף עבור לקישור הבא: אנשי קשר - תפקידים

פירוט הכפתורים בכותרת החלון:

 - הצגת פרטי איש הקשר. הצגת החלון תאפשר עדכון פרטים קיימים.

 - הוספת איש קשר חדש בכרטיס הלקוח. להסבר נוסף על אופן הוספת איש קשר עבור לקישור הבא: פרטי איש קשר

 - מחיקת איש קשר קיים מכרטיס הלקוח.

 - ייצוא רשימת הנתונים המוצגים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לייצוא.

 - הצגת כרטיס יישות של איש הקשר.הצגת הכרטיס מאפשר לבצע פעולות כדוגמת תיוק מסמכים, רישום נספחים, לראות פעולות כספיות שנעשו או משלוח דואר היברידי וכו'.

 - מודול בתשלום. שליחת הודעת SMS לישות, בהתאם למספר טלפון סלולרי הקיים בפרטי הישות.

 - שליחת הודעת דואר אלקטרונית באמצעות |Microsoft Outlook לישות. 

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לתצוגה.