כרטיס הוצאות לקוח

איפה?
 תפריט הנה"ח כפולה > פקודות יומן
מה התחדש בגרסה? [1.75]

בוצע הפרדה של כרטיסי הוצאות לקוח.

כל הוצאת לקוח שנרשמת תגרום לרישום פקודת יומן נפרדת.

בתצלום מסך ניתן להבחין בשתי פקודות יומן נפרדות - שנרשמו עקב רישום הוצאות לקוח.