הגדרות אישיות - יומן קוד מספר 118

הגדרות יומן אישיות חלות בלבד על המשתמש שנכנס למערכת ולא על כלל העובדים במערכת.

בהגדרות אלה ניתן לקבוע:

  1. זמן תחילת ומשך זמן אוטומטי לפגישה או דיון
  2. הוספת רושם הפגישה/דיון כמשתתף פעיל
  3. שמירת הסימון האחרון שבוצע
  4. הצגת תאריכים עבריים(למעט היומן הגרפי).

 

כברירת מחדל מופיע זמן תחילה 8:00 ומשך זמן הפגישה או הדיון נמשך כשעה.

לשינוי אחד מהתנאים הקבועים בהגדרה לחץ על כפתור  ובצע את השינוי הרצוי. לסיום ושמירה לחץ על כפתור