סינון חיובים

איפה?

בתפריט כספים > חיובים

בכרטיס לקוח > בחוצץ חיובים

בכרטיס תיק > בחוצץ חיובים

מה התחדש בגרסה? [1.75]

 התווספה האפשרות לביצוע סינון לפי "קבוצת משתמשים".