דוחות מקבוצת כלים שלובים

איפה?
 תפריט ניהול משרד > צלמית רשימת דוחות
מה התחדש בגרסה? [1.75]

 התווסף שדה/ עמודה "עו"ד מטפל " לחלון סינון ולרשימת תוצאות הדוח דוחות מקבוצת "כלים שלובים", 

- דוח 14 "דוח חייבים עם אישור מסירה ללא הליכים"
- דוח 90 "דו"ח חייבים בתקשורת להגבלות"
- דוח 107 "דוח אי התאמה בין חייבים בתיקי תקשורת לתיקים פנימיים"
- דוח 131 "דוח בקשות ללא החלטות"
- דוח 146 "דוח עיקולים רכב"
- דוח 147 "דוח בקשות לצו מידע"
- דוח 148 "דוח צו הבאה"