דו"ח הכנסות לתקופה בהשוואה לאשתקד

איפה?
 כותרת ניהול משרד > דוחות > דוח 103 דו"ח הכנסות לתקופה בהשוואה לאשתקד"
מה התחדש בגרסה? [1.75]

 התווסף לדוח שדה "תקבולים עתידיים".