סינון תנועות בהנהלת חשבונות כפולה לפי סכום

איפה?
 תפריט הנה"ח כפולה > תנועות > סינון לפי סכום תנועה
מה התחדש בגרסה? [1.75]

 בתפריט הנה"ח כפולה >בצלמית  תנועות התווספה אפשרות לבצע סינון לפי סכום תנועה.