התווסף שדה "תוצאת מסירה" לדוח > בקשות לצו מידע"

איפה?
 ניהול משרד > רשימת דוחות > "דוח בקשות לצו מידע"
מה התחדש בגרסה? [1.75]

 בדוח בקשות לצו מידע התווסף שדה תוצאות מסירה.