רשימה שחורה הדפסה

איפה ?

 כותרת ניהול משרד > התראות שלי > "התראות הרשימה השחורה"

מה התחדש בגרסה ? [1.76] 

נוסף כפתור "הדפס".

יש לבחור את דו"ח ההדפסה > וללחוץ אישור