ייצוא נתונים לאקסל

לאחר סינון הרשימה שרוצים לייצא> מתצוגת הרשימה פעולות לביצוע:

  1. בסרגל הכלים שלמעלה> לוחצים על כפתור "ייצא"
  2. במסך שנפתח> בוחרים באפשרות של ייצוא לאקסל, ואחת משתי אפשרויות הייצוא:
    פשוט - יצוא כל העמודות המוצגות על המסך.  מתקדם - יצוא עמודות נבחרות בלבד. במידה ובחרנו באפשרות השנייה יש להסיר את הסימון מהתיבה "ייצא את כל העמודות" ולסמן את השדות שאנו עומדים לייצא. חשוב! סדר העמודות המוצגות בתצוגת הנתונים יופיע בהתאם גם ברשימה לייצא לאקסל.
  3. לוחצים על "ייצא"