הפקת חשבונות עסקה ברצף ורישום הערה

בתוכנה נוספה אפשרות להזין הערה גורפת בכל החשבונות המופקים (שדה הערות ולא מלל עליון או תחתון) ולקבוע תאריך הפקת חשבון, תוך כדי הפקה מרוכזת.

 להפקת חשבונות עסקה ברצף יש להכנס לתפריט כספים > חיובים > ביצוע סינון בהתאם לפרמטרים רצויים > לחיצה על כפתור "סנן"

 מתוך הרשימה המוצגת ניתן לסמן את כל החיובים או את חלקם > לחץ על הכפתור [הפק חשבון]

 בחלון חיובים בחלון "הפקת חשבונות ברצף" בשדה "הערה לחשבונות עסקה" - רשום את ההערה שברצונך להעביר לחשבונות השונים

 שלבי עבודה:

  1. בכותרת כספים > לחץ על הצלמית חיובים > בצע סינון 
  2. מתוך הרשימה בחר את החיובים
  3. לחץ על הכפתור "הפק חשבון"

  

  בשדה "הערה לחשבונות עסקה" - רשום מלל נדרש. המלל בשדה זה יעבור לשדה "הערות" בחשבון עסקה.

  לחיצה על כפתור [אשר] יפתח חלון עם רשימת חשבונות העסקה שנבחרו.

  יש לסמן את כל הרשומות וללחוץ על הכפתור [הפק חשבון]

   אשר את חלון ההתראה

  בחלון "הפקת חשבונות ברצף" בחר מבין האפשרויות המוצגות. שים לב! תאריך ההפקה מציג את תאריך הפקת החשבונות וניתן לשינוי .

  לסיום לחץ על כפתור [אשר]