דוח גיול חשבונות עסקה

איפה ?

 כותרת ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 46 "דוח גיול חשבונות עסקה ללקוח"

מה התחדש בגרסה ? [1.76]

לחלון סינון, נוסף שדה "לא שולם מעל תקופה של". ניתן להזין כמות ימים (מעל 0) ולהציג את סיכום חשבונות עסקה, גדול שווה לכמות שהוזנה.

שים לב ! לא ניתן לבחור סוג סינון שונה מ"גדול שווה ל".