כרטיסי הנה"ח

איפה ?

 כותרת הנה"ח כפולה > כרטיסי הנה"ח > ביצוע סינון

מה התחדש בגרסה ? [1.76]

 לחלון הסינון ולכרטיס הנה"ח נוספו השדות:

  1. מס’ פקודת יומן
  2. סוג תנועה חובה/זכות
  3. תיאור
  4. תאריך רישום/אסמכתא