תיקים בהם התקבלו נתונים

התפריט "תיקים בהם התקבלו נתונים" מרכז סוגי מידע שונים המגיעים ממערכת כלים שלובים ברמת התיק (בניגוד לתפריט "התראות" המרכז את הנתונים בחוצצים שונים בהתאם לסוג המידע).

הנתונים המוצגים ברשימה  "מתרעננים" [מתחלפים] כאשר מתבצעת קליטת נתונים חדשה.

המסך המוצג מחולק לשני חלקים עיקריים :

  בחלק העליון יקים בהם התקבלו נתונים" מוצגים התיקים בהם התקבלו הנתונים.

  ובחלק התחתון "נתונים שהתקבלו" פירוט הנתונים לאותם תיקים.  

  לחיצה על רשומה (תיק) בחלק העליון של המסך תציג בחלק התחתון של המסך את המידע שהגיע לגבי אותו תיק בתאריך שבחרנו.

  פירוט הכפתורים בכותרת החלון:

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם.

 - הדפסת רשימת הנתונים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לייצוא.

  - צירוף התיק המופיע ברשימה לקבוצת עבודה. להסבר נוסף בנושא לחץ על הקישור קבוצות עבודה.

  - הסרת הרשומה הנבחרת (תיק) מקבוצת עבודה.

   - חיפוש נתונים מתוך הרשימה המוצגת, בהתאם לאחד מהפרמטרים המוצגים.