רענון כרטיסי הנה"ח

איפה ?

 הוספת פקודת יומן ידנית, כאשר כרטיס הנה"ח פתוח

מה התחדש בגרסה ? [1.76]

  כאשר מוספים למערכת פקודת יומן ידנית, ובו זמנית כרטיס הנה"ח פתוח

  המערכת תבצע "רענון" אוטומטי של תנועות בכרטיס הנה"ח